Ilman desinfiointi

Virusten, bakteerien ja sienien tehokas desinfiointi ilmasta ja pinnoilta

Mikro-organismit aiheuttavat ongelmia eri paikoissa. Kliinisessä ympäristössä bakteerit voivat aiheuttaa vaarallisia tauteja. Otsonia voidaan käyttää pieninä pitoisuuksina kemiallisena desinfiointiaineena bakteerien ja virusten tappamiseksi.

Kosketusaika vaihtelee riippuen halutusta deaktivointitasosta, kuten alla olevassa kuvassa esitetään.

Monissa tarkoituksissa riittää bakteerien 99,99 prosenttinen vähentäminen, joka vastaa 4 log-yksikköä. Tehokkuutta voidaan lisätä otsonipitoisuutta ja altistumisaikaa helposti säätämällä. Korkeammalla otsonipitoisuudella voidaan käsitellä myös bakteeri-itiöt. Edellä oleva kuva esittää käsittelyä tiloissa ja ilmastointikanavissa. Olemme käyttäneet otsonia rajoittamaan ilmassa olevien mikro-organismien leviämistä elintarviketeollisuudessa ja elintarvikevarastoissa.

Sisäilman desinfiointi ruokateollisuudessa

Elintarviketeollisuudessa mikro-organismien kulkeutuminen laitoksen sisällä nopeuttaa homehtumista. Varovaisella otsonikäsittelyllä homehtumisprosessia voidaan helposti lykätä muutamia päiviä sen vaikuttamatta elintarvikkeisiin. Lisäksi meijeriteollisuuden laitteita on desinfioitu otsonilla hyvin tuloksin. Se on poistanut tarpeen käyttää haitallisempia kemiallisia desinfiointiaineita.

Ozone treating strawberries can double shelf life

Sisäilman desinfiointi sairaaloissa ja terveydenhuollon toimitiloissa

Toisin kuin elintarviketeollisuudessa, jossa tiloja ei usein käsitellä ollenkaan, on sairaaloissa tarkat puhtausvaatimukset. Tiloja puhdistetaan säännöllisesti patogeenien leviämisen vähentämiseksi. Tämä toteutetaan yleensä pyyhkimällä pintoja säännöllisesti kemiallisilla desinfiointiaineilla . Vaikka tämä perinteinen tapa on tehokas, on osoitettu, että perinteiset manuaaliset puhdistus- ja desinfiointikäytännöt eivät ole parhaita mahdollisia. Epäonnistuneen puhdistamisen syitä voivat olla väärinkäsitykset, poikkeamiset puhdistusprotokollasta, joidenkin pintojen jättäminen pyyhkimättä, puhdistusaineen virheellinen laimentaminen joko laimennuskoneella tai käsin tai puhdistusvälineiden pintarakenteen tehottomuus tietyille materiaaleille. Sairaaloissa tällaiset poikkeamat lisäävät patogeenien leviämisriskiä alueiden ja potilaiden välillä. Automaattiset kosketusvapaat tekniikat ovat hyvä lisäys puhdistamiskäytäntöihin, sillä ne lisäävät puhdistukseen uuden tason. (Boyce, 2016)

Erilaiset hoitomenetelmät

Kosketusvapaisiin puhdistustekniikoihin kuuluvat UV-lamput ja kemikaalien käyttö mikro-organismeja deaktivoivan aerosolin tai kaasun muodossa. Verrattuna muihin ilman desinfioinnin hoitomenetelmiin otsoni voi tehokkaasti desinfioida suuria ilmamääriä ja neutraloida mikro-organismeja, mukaan lukien virukset. Tämä tekee siitä ihanteellisen lääketieteellisiin tarkoituksiin, esimerkiksi sairaaloihin tai vastaanottotiloihin. Tärkeä ja myös säästöjä tuova tekijä on aika, jonka puhdistusaine saa deaktivoidakseen bakteereita. Alla olevassa kuvassa on vaikutusaikojen vertailu: 

Kuten kaavio osoittaa, kosketusajat vaihtelevat suuresti. UV-puhdistusjärjestelmissä on usein hyvin lyhyt aika säteilyttää ilmaa ja riittävän deaktivoitumisen varmistamiseksi lyhyessä ajassa on siten kulutettava paljon energiaa. Puhdistusaineilla pyyhkimistä rajoittaa aika, joka kuluu pinnan kuivumiseen. Otsoni taas puolestaan jatkaa bakteerien tappamista, kunnes ne hajoavat luonnollisesti tai poistuvat. Tämän vuoksi otsoniratkaisut lisäävät energiatehokkuutta huomattavasti.

Otsoni tuotetaan tarvittaessa paikan päällä, jolloin vältetään vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin vaatimat lisäresurssit. Lisäksi otsonista ei jää käsittelyn jälkeen mitään sivutuotteita sen hajotessa luonnollisesti hapeksi. Käytön kannalta kaasumainen koostumus mahdollistaa otsonin pääsemisen vaikeasti saavutettaviin puhdistuskohteisiin, joita on vaikea puhdistaa pyyhkimällä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että pienetkin otsonipitoisuudet deaktivoivat bakteereita ja vaipallisia viruksia reagoimalla tyydyttämättömiin rasvahappoihin solukalvoissa, tiettyihin pintaproteiineihin ja DNA:han. Stabiilien virusten ja bakteeri-itiöiden käsittely vaatii kuitenkin korkeampia otsonipitoisuuksia kosteassa ilmassa useiden tuntien ajan.

Lue lisää RENA Pro Ozone Systems tai lataa esite.

Vähennä patogeenien leviämisriskiä

Otsonigeneraattorit vähentävät taudinaiheuttajien leviämisriskiä kliinisissä tiloissa uusien potilaiden saapuessa huoneisiin. Laitteita voidaan myös käyttää perinteisen puhdistamisen jälkeen vähentämään tautien leviämisvaaraa edellisen potilaan jättämistä ruumiinnesteistä.

Asiakkaiden tarpeista riippuen käsittelyaikaa ja otsonipitoisuutta voidaan muuttaa halutun log-yksikön verran, kuten alla olevassa kuvassa esitetään. Käsittelyn jälkeen otsoni hajoaa luonnolliseksi hapeksi muutamassa tunnissa. Hajoamista voidaan myös nopeuttaa merkittävästi käyttämällä otsoninhävittäjiä.

Yöaikaan suljettuina olevilla klinikoilla otsonikäsittely voidaan aikatauluttaa odotustiloihin, käytäviin ja pesutiloihin, jolloin käsittelyyn on riittävästi aikaa ja otsoni hajoaa ennen ensimmäisten työntekijöiden saapumista.

Leikkaussaleissa tai muissa 6 log-yksikön bakteerien, virusten ja jopa itiöiden deaktivointia vaativissa tiloissa on käytettävä erikoisratkaisuna korkeita otsonipitoisuuksia suljetussa tilassa useiden tuntien ajan. Puhdistusprosessi voidaan käynnistää tilan ulkopuolella olevasta paneelista, joka näyttää myös jäljellä olevan ajan. Kun aika on kulunut, otsoni tuhotaan otsoninhävittäjällä.

Ota meihin yhteyttä ja pyydä räätälöity ratkaisu desinfiointitarpeisiisi.