Hajukaasujen hallinta 

Haisevien yhdisteiden energiatehokas käsittely

Hajullisia yhdisteitä, kuten VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet), H2S ja haihtuvat rasvahapot (VFA), löytyy suurkeittiöiden ilmastoinnista ja monilta muilta toimialoilta. Vaikka hajut eivät välttämättä aiheuta fyysisiä terveysongelmia, pahat hajut häiritsevät ympäristöä ja aiheuttavat valituksia.

Hajua aiheuttavat VOC-yhdisteet voivat olla peräisin orgaanisten aineiden mikrobi- tai lämpöhajoamisesta, mikä on yleinen prosessi panimoihin, jätevedenpuhdistamoissa, keittiöissä ja elintarviketeollisuudessa.

H2S-päästöjen lähteet ovat samankaltaisia kuin VOC-päästöjen, mutta sillä erolla, että lähdesubstraatissa on rikkiyhdisteitä. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden ja jätevedenpuhdistamoiden orgaaniset aineet sisältävät huomattavia H2S-päästöjä aiheuttavia rikkiyhdistepitoisuuksia. H2S on yleinen myös panimoissa ja biokaasun tuotantolaitoksissa johtuen bioreaktoreissa tai keittimissä tapahtuvasta rikkiyhdisteiden anaerobisesta pelkistymisestä.

Ihmisen nenä ja hajujen havaitseminen

Ihmisten neniin on vuosituhansien aikana kehittynyt erilaisia herkkyyksiä eri yhdisteille. Nenä on erittäin herkkä yhdisteille, jotka syntyvät orgaanisten aineiden hajottamisesta. Tällä tavalla pilaantunee n ruoan syöminen ja siihen liittyvät sairaudet on voitu välttää. Pilaantuva ruoka tuottaa rikkiyhdisteitä, kuten H2S ja VOC-yhdisteitä, kuten aldehydit ja heksyyliasetaatti. Tästä syystä ei ole yllättävää, että ihmisen nenä tunnistaa näiden yhdisteiden pienetkin pitoisuudet, kuten alla olevassa taulukossa esitetään. Toisaalta nenä ei ole niin herkkä yhdisteille, joita ei esiinny luonnollisesti, kuten tolueenille.

Esimerkkejä hajua aiheuttavista yhdisteistä, niiden luonteesta ja hajukynnyksestä ppm-yksikkönä

YhdisteLuonneHajukynnys [ppm]
MetyylimerkaptaaniMädäntynyt kaali, valkosipuli0.002
H2SMädäntynyt kananmuna0.01
AsetaldehydiHedelmäinen0.05
HeksyyliasetaattiHedelmäinen vihreä omena tai makea banaani0.12
FormaldehydiKatkera, tukahduttava0.80
TolueeniMakea, pistävä2.90

Kuten edellä olevasta taulukosta käy ilmi, pitoisuudet, jotka aiheuttavat hajuongelman, ovat miljoonasosia (ppm) ja joissakin tapauksissa vielä pienempiä. Tästä syystä hajupäästöjä on erittäin vaikea käsitellä, sillä ne vaativat erittäin tehokkaita puhdistusjärjestelmiä. Ongelmasta tulee vielä vaikeampi, jos hajut pääsevät ulos, sillä silloin ulkoiset tekijät, kuten ympäristöolosuhteet, vaikuttavat hajuarvoihin.

 Tarjoamme monentyyppisiä ilma-analyyseja, jotka on tarkoitettu hajutasojen tunnistamiseen. Lue lisää tästä.

Ozonetechin ratkaisut hajuntorjuntaan

Ozonetech on kehittänyt useita ratkaisuja hajuntorjuntaan monissa eri tarkoituksissa. Tilanteeseen ja asiakkaan vaatimuksiin perustuen valitsemme ja suunnittelemme tehokkaimman ratkaisun epämiellyttävien hajujen poistamiseen. Ratkaisussa on joko yksi otsonointivaihe tai se voi olla monivaiheinen järjestelmä. Alla olevassa kuvassa esitetään Ozonetechin ratkaisujen suorituskyky hajujen poistamisessa.

Vertailu Ozonetechin ratkaisuista hajujen poistamiseen.

Yksivaiheinen otsoniratkaisu – RENA Pro

Monissa tapauksissa yksivaiheinen otsoniratkaisu vähentää jo huomattavasti hajupäästöjä, kuten RENA Pro -käyrä näyttää kuvassa. Koska otsoni on tehokas hapettava aine, se reagoi nopeasti hajua aiheuttaviin molekyyleihin. Nämä molekyylit hapettuvat tehokkaasti, mikä johtaa hiilidioksidin ja veden muodostumiseen, jotka ovat täysin hajuttomia ja vaarattomia yhdisteitä. Hapetusmekanismi toimii sekä orgaanisten yhdisteiden hajuille, kuten VOC, että rikkiyhdisteille, kuten H2S, alla olevan erittelyn mukaisesti.

Ainoa ero on rikkidioksidin (SO2) muodostuminen hiilidioksidin (CO2) sijasta, kun H2S poistetaan. Lopputulos hajujen poiston kannalta on kuitenkin sama, koska SO2:n hajukynnys on 1 000 kertaa korkeampi kuin H2S:n. Tämä tarkoittaa sitä, että SO2:n haju ei ole merkittävä verrattuna H2S:n hajuun.

Lisätietoa RENA Pro -ratkaisusta tässä tai lataa esite.

Kaksivaiheinen ratkaisu – AOP

Jos hajujen poiston vaatimukset ovat erittäin tiukat, RENA Pro -järjestelmä voidaan täydentää lisävaiheella, jolloin syntyy AOP (kehittynyt hapetusprosessi). UV-reaktori otetaan usein käyttöön lisävaiheena, koska UV-valo reagoi otsonin kanssa luoden hydroksyyliradikaaleja. Nämä radikaalit reagoivat hajuihin vielä aggressiivisemmin kuin otsoni. Kun radikaalit yhdistetään reaktiomekanismiin, syntyy ketjureaktio. Yksi radikaali voi hapettaa suuren määrän hajuja.

Tällaiset reaktiiviset olosuhteet ovat tyypillisiä polttouunien korkeissa lämpötiloissa. Toisaalta otsonin ja UV:n välisen synergian takia voimme matkia samaa reaktiivisuutta huoneenlämmössä, mikä vähentää hajukäsittelyn käyttökustannuksia huomattavasti.

Lisätietoa UV-järjestelmistämme tästä.

Täydellinen ratkaisu

Erinomaisten tulosten saavuttamiseksi hajujen poistossa suosittelemme täydellistä ratkaisuamme, joka sisältää AOP-vaiheen ja Nodora-suodattimet. Tässä ratkaisussa yhdistyvät kaikki edellisten ratkaisujen hyödyt ja synergia sekä Nodoran mukanaan tuomat parannukset. Nodora on katalyyttinen mixed bed -suodatin, joka muodostuu useammasta räätälöidystä materiaalista. Sen tarkoituksena on maksimoida hajujen poisto jokaisesta lähteestä.

Nodora-vaiheen lisäämisellä prosessiin on kaksi merkittävää vaikutusta. Ensimmäiseksi hajujen poisto parantuu edelleen ja saavuttaa arvot, jotka ovat hyvin lähellä täydellistä hajujen poistoa. Järjestelmän koko on lisäksi kompakti, koska tavoitteena oleva hajujen käsittely saavutetaan lyhyemmällä reaktioajalla. Tämä tarkoittaa sitä, että täydellinen ratkaisu on modulaarinen ja joustava. Se voidaan asentaa myös paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti.

Lisätietoa täydellisistä ratkaisuistamme saat lukemalla Nodoran hajuntorjuntaratkaisusta ja lataamalla esitteemme.