AOP-järjestelmä RENA Vitro™

Ozonetech RENA Vitro™ – Tehokkain ja kestävin ratkaisu prosessi- ja jätevesille

RENA Vitro™ on patentoitu kehittyneen hapetusprosessin (AOP) järjestelmä, joka tarjoaa tehokkaan käsittelyratkaisun:

  • käsittelee voimakkaasti saastuneet, vaikeat prosessi- ja jätevedet (COD<50000 mg / l) mitattuna TOC, COD tai BOD (orgaaninen pitoisuus) ja / tai
  • hajottaa vaikeat haitalliset orgaaniset kemialliset yhdisteet osittain tai kokonaan, esimerkiksi kompleksin muodostajat ja metallikompleksit tuottamatta haitallisia sivuaineita tai lietettä.

AOP-käsittelyssä orgaanisten aineiden hapetus tapahtuu ensisijaisesti hydroksyyliradikaalien reaktioiden kautta. Hydroksyyliradikaalit ovat kaikkein tehokkaimpia saatavilla olevia hapettajia (katso taulukko alla).

Koska hapetuskyky on voimakkaampi, suurin ero tavalliseen hapetukseen nähden on kyky hajottaa vaikeampia aineita sekä lyhyempi prosessiaika. AOP-prosessi hajottaa vaikeat aineet osittain tai kokonaan vaarattomiksi tai vähemmän vaarallisiksi aineiksi, esimerkiksi karboksyylihapoksi, hiilidioksidiksi, typeksi, suoloiksi ja vedeksi.

Hydroksyyliradikaalimme tuotetaan yhdistämällä otsoni (O3) ja patentoitu katalyytti. Joskus otsonia käytetään yhdessä ultraviolettisäteilyn (UV) tai vetyperoksidin (H2O2) kanssa synnyttämään hydroksyyliradikaaleja. Synergia toteutuu ”1+1=3”, mikä tekee yhdistelmästä tehokkaamman kuin yksittäin sarjoina käytettynä. AOP moninkertaistaa hapetuksen tehon.

Pienin RENA Vitro™ on 3 kertaa EUR-kuormalavan kokoinen, koko riippuu virtauksesta.

Hapettava aineEOP (V)
Hydroksyyliradikaali (OH∙)2.80
Happiatomi (O)2.42
Otsoni (O3)2.07
Vetyperoksidi (H2O2)1.78
Hypokloriitti1.49
Kloori (Cl)1.36
Klooridioksidi (ClO2)1.27
Happi (O2)1.23

AOP:n edut

  • Erittäin tehokas hapetus
  • Nopea hapetus
  • Vähentää jätteiden kokonaismäärää
  • Vähentää myrkyllisyyttä ja osittain tai kokonaan saasteiden mineralisoitumisen.
  • Ei tuota uusia yhdisteitä, jotka vaatisivat lisäkäsittelyä, kuten kloorin sivutuotteet.
  • Ei tuota lietettä, kuten fysikaaliset kemialliset prosessit
  • Epäselektiivinen hapetus mahdollistaa useiden epäpuhtauksien käsittelyn kerralla

AOP on räätälöitävä tietyn ratkaisun kemiaan.