Räätälöidyt jätevedenkäsittelyprojektit

Prosessiveden tehokas käsittely alkaa pilottiprojektista

Projektin toteutus – alusta loppuun

Teollisuuden jätevesien käsittely on monimutkainen tehtävä. Prosessijätevesillä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka vaativat erityistä huomiota ympäristömääräysten tai yrityksen käytäntöjen noudattamiseksi. Ozonetech tietää, että kaikkien jätevesivirtojen käsittely vaatii räätälöidyn ratkaisun. Tarjoamme täysimittaisia käsittelyjärjestelmiä, jotka pohjautuvat pilottiprojekteihin, joissa käytetään yrityksemme kokemusta ja pilottijärjestelmiä.

Esitutkimus

Tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa Ozonetechin insinöörit arvioivat täysimittaisen järjestelmän toteutettavuutta ottaen huomioon tärkeät jätevesiparametrit, kuten kemiallisen ja biologisen hapenkulutuksen, hiukkaset ja ainesosien tyypit. Jos täysimittainen järjestelmä todetaan mahdolliseksi, pilottiprojekti jatkuu.

Seulonta

Suoritetaan esikäsittely, jotta löydetään parhaat järjestelmäparametrit, kuten soveltuva pH, vaahdon hallinta ja tarvittaessa esisuodatus laboratoriossamme. Tässä vaiheessa sovelletaan parasta saatavilla olevaa tekniikkaa (BAT) koskevia periaatteita. Vaikka otsoni on ratkaisujemme pohjana, tarvitsemme kehittyneitä tekniikoita, kuten kehittynyt hapetusprosessi (AOP), UV ja aktiivihiili tarpeen mukaan.

Pilottitason käsittely

Sopivimpien esikäsittely- ja järjestelmäparametrien pohjalta suoritetaan pilottiajoja, joissa otetaan näytteitä jätevedestä pilottijärjestelmäämme. Näytteet lähetetään akkreditoituun laboratorioon tarvittavien parametrien analysoimiseksi.

Raportti

Käsittelyn aikana otettujen jätevesinäytteiden tarvittavien parametrien analysoinnin jälkeen asiakas saa ammattimaisen raportin, joka sisältää kuvauksen käytetystä tekniikasta, menetelmistä, yleisistä käsittelytuloksista, kinetiikasta ja muista tärkeistä löydöksistä. Nämä tulokset ovat täysimittaisen käsittelyjärjestelmän pohjana.

Täysimittaisen järjestelmän tarjous

Pilottiprojektin raportin tulosten ja arvioiden perusteella tarjoamme asiakkaalle täysimittaisen järjestelmän suunnitelman. Järjestelmän suorituskyky vastaa pilottijärjestelmän käsittelyvaatimuksia.

Laaja valikoima toimialoja

Lääketeollisuus

Lääkejäämät ovat kasvava ongelma biologisissa käsittelylaitoksissa niiden monimutkaisen molekyylirakenteen takia. Otsonikäsittely on osoittautunut tekniikaksi, joka poistaa nämä mikrosaasteet suoraan tuotantolaitoksista, sairaaloista tai kunnallisista jätevedenpuhdistamoista.

Esimerkkejä käsiteltävistä aineista: parasetamoli, kodeiini, propofoli, diklofenaakki.

Prosessiteollisuuden jätevesi

Olipa teollisuuden prosessivesi sitten peräisin öljyteollisuudesta, kemikaalien tuotannosta, kierrätyksestä tai tekstiiliteollisuudesta, jätevedessä on tyypillisesti yhdisteitä, jotka ovat vaikeita ja kalliita käsitellä ympäristömääräyksiä noudattaen. Meidän tekniikkamme tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun.

Esimerkkejä vaikuttavien aineiden ja parametrien käsittelystä: amiinit, alkoholit, aldehydit, öljy, BOD, COD, TOC.

Elintarvike- ja juomateollisuus

Elintarvike- ja juomateollisuuden jäteprosessivesissä on usein korkeita COD- ja BOD-tasoja, jotka ovat seurausta orgaanisten materiaalien ja kemikaalien käytöstä. Otsonitekniikka auttaa jätevesikuorman vähentämisessä. Ozonetechin pilottiprojektit auttavat löytämään soveltuvimman täysimittaisen järjestelmän ja kapasiteetin, jolla käsittelytavoitteet saavutetaan.

Esimerkkejä vaikuttavien aineiden käsittelystä: BOD, COD, TOC, väri, sameus

Ota meihin yhteyttä

Ota yhteyttä vedenkäsittely insinööritiimiimme