Keittiön poistoilma

Keittiön poistoilman käsittelyn tehokkaimmat ratkaisut ja järjestelmät

Ravintola- ja ammattikeittiöissä, joissa kypsennykseen käytetään rasvakeittimiä, pariloita, kivi- tai hiiligrillejä tai wokkipannuja, vapautuu poistoilmaan paljon erilaisia rasvayhdistetitä. Rasvainen poistoilma lisää merkittävästi tulipaloriskiä, tukkii lämmönvaihtimet ja aiheuttaa hajuhaittoja ympäröiville alueille.

Tällaiset tapaukset asettavat korkeat vaatimukset järjestelmän tehokkuudelle ja luotettavuudelle.

Korkeatehoinen otsonointijärjestelmä, Ozonetech RENA-Kitchen, on oikea ratkaisu tähän tehtävään. Järjestelmä nostaa merkittävästi paloturvallisuutta, estää hajujen leviämisen, optimoi LTO-järjestelmän tehokkuuden sekä alentaa käyttökustannuksia ja toiminnan ympäristövaikutusta.

RENA commercial kitchen solutions.

 

Lisätietoa korkeatehoisten otsonointijärjestelmien hyödyistä, ammattikeittiöiden poistoilman käsittelyssä.

Ozonetech RENA-Kitchen noudattaa alan yleisiä säännöksiä ja uusimpia standardeja. Lisätietoa nykyisistä standardeista ja käytännöistä.

Lue lisää huipputekniikastamme, kuinka yhdellä järjestelmällä käsitellään useiden eri huuvien poistoilma.