Räätälöidyt ilmankäsittelyn pilottiprojektit

Pilottitestaus on optimaalinen ensimmäinen vaihe ilmankäsittelyratkaisujen parantamiseksi

Tehokas teollisten ilmanpäästöjen hallinta on hyvin haastava toimialue. Jokainen prosessi on ainutlaatuinen kuten myös siitä vapautuva päästöjen kirjo. On hyvinkin luonnollista, ettei samalla tuotteella voida ratkaista kaikkia tapauksia. Etenkin kun tuotantokapasiteetti on suuri ja prosessille on asetettu tiukat vaatimukset. Huolellisella optimoinnilla säästetään paljon resursseja ja samalla vältetään tehottomien ratkaisuiden integrointia.

Pilottitestaus on sopiva tapa monimutkaisten ilmakäsittelyratkaisuiden suunnitteluun. Pystymme jäljentämään kohdeolosuhteet ja suorittamaan tarvittavat laboratoriotestit. Huolellisen suunnittelun ansiosta vähennämme kustannuksia ja tarjoamme laajempia mahdollisuuksia olosuhteiden hallintaan.

Meidän ratkaisumme

Tukholmassa meillä on yksi edistyneimmistä testilaitteistoista teollisen mittakaavan pilottiratkaisujen toteuttamiseksi. Erilaisten koeasetelmien avulla pystymme räätälöimään kullekin projektille ominaiset olosuhteet ja suorittamaan varsinaisen käsittelyvaiheen edistyksellisillä hapetusteknologioilla. Pilottiin sisältyy kolme tehokkaimmaksi todettua hapetusteknologiaa.

 

Otsonointi
Oxidation via ozone.

Advanced Oxidation Process (AOP)
Hapetus hydroksyyliradikaaleilla.

Katalyyttinen hapetus
Hapetus katalyytin ja otsonin avulla.

 

 

Jokaista käsittelytyyppiä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen, sovelluskohteen mukaan.

Meidän toimintatapamme

Suoritamme huolellisesti kaikki tutkimusvaiheet ja teemme pilotit vuorovaikuttaen tiiviisti asiakkaan kanssa. Alla on esitettynä pilottiprojektimme runko, joka kostuu viidestä vaiheesta.

1. Analyysi

Analysoimme teollisen kohteen ilmanpäästöt. Sovellamme uusinta analyysiteknologiaa, jolla voidaan havaita pienemmätkin pitoisuudet. Meiltä löytyy työkalut erilaisten VOC, H2S, NH3 ja erilaisten hiukkasten yksityiskohtaiseen analyysiin.

Tarkat tiedot päästötyypeistä ja pitoisuuksista muodostavat perustan huolelliselle pilottitestauksen ja täysmittaisen puhdistusratkaisun suunnittelulle.

2. Asetelma

Testeissä simuloimme ongelmakohdetta vastaavat olosuhteet. Säädämme virtaaman, kosteuden ja lämpötilan vastaamaan oikeaa tilannetta. Sitten syötämme päästöjä aiheuttavat yhdisteet vastaamaan analyysin pitoisuuksia. Tarkastamme kaikkien komponenttien toimivuuden ennen kutakin testikertaa.

3. Testaus

Tämä on pilottiprojektin olennaisin osa, jonka aikana suoritamme varsinaisen käsittelyteknologian testauksen. Vertaamme erilaisten menetelmien ja teknologioiden toimivuutta yhdessä ja erikseen. Kiinnitämme erityisesti huomiota asiakkaan esittämiin vaatimuksiin ja käsittelyprosessin kustannustehokkuuteen. Pilottiprojektin johtaessa täysmittaisen käsittelyratkaisun suunnitteluun, teemme arvion investointi- ja käyttökustannuksista.

4. Raportti

Kaikki kerätty data analysoidaan ja esitetään asiakkaalle raportin muodossa. Jokaisen käsittelyteknologian (otsonointi, AOP tai katalyysi) vaikutustehoa arvioidaan yksityiskohtaisesti vastaamaan asiakkaan esittämiä kriteereitä. Raportti sisältää pilottiprojektin olennaiset johtopäätökset, jotka yhdistetään todelliseen prosessiin.

5. Ehdotus

Asiakkaamme pyynnöstä sisällytämme ehdotuksen soveltuvasta ratkaisusta. Pilottiprojektin tulosten avulla saadaan suunniteltua parhaiten palveleva täysmittainen puhdistusratkaisu. Kun kaikki tärkeät parametrit otetaan testauksen aikana huomioon, saadaan maksimoitua lopullisen ratkaisun tehokkuus ja pidetään käyttökustannukset alhaisina.

Kattavan testauksen ansiosta olemme varmoja toimittamamme ratkaisun toimivuudesta.

 

Sovelluskohteet ja teollisuuden tyypit

Laitteistomme on suunniteltu laajaan testaukseen ja sopii usealle käyttökohteelle. Pystymme pilotoimaan hajunpoistoa sekä muiden kaasumaisten päästöjen, kuten VOC, NH3 ja H2S käsittelyä. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden desinfioinnin ja biofilmin poiston testaamiseen. Olemme myös avoimia täysin räätälöityjen testiratkaisujen toteutukseen.

Pilottitestauksen avulla pystymme ratkaisemaan ilmanpäästöjen ongelmia useissa eri teollisuuden tyypeissä. Löydät alapuolelta muutamia esimerkkejä.