Otsonin hajotus  – Contra

Jäännösotsonin tehokas hajotus

Tiedämme, että otsoni on erittäin tehokas molekyyli, joka on hyödyllinen sekä ilman- että vedenkäsittelyssä. Joissakin tapauksissa otsonia voi olla käsittelyn jälkeen jäljellä suuria pitoisuuksia, mikä vaatii otsonin hävittämistä. Olemme kehittäneet innovatiivisen ratkaisun, jolla voidaan hävittää suuria otsonimääriä: otsoninhävitysjärjestelmän nimeltä Contra.

Vedenpuhdistuksessa voi jäädä jäljelle suuria otsonipitoisuuksia vesivaiheen injektoinnin jälkeen. Vaikka käytämmekin huipputekniikkaa otsonin veteen liukenemisen maksimoimiseksi, osa otsonista jää liukenemattomaksi. Contra sopii erinomaisesti suuriin vesijärjestelmiin, joissa käytetään paljon otsonia. Suuria otsonipitoisuuksia esiintyy myös ilmankäsittelyssä, kun puhdistetaan suuria ilmamääriä.

Ratkaisun rakenne

Contra on täydellinen ratkaisu otsonin hävittämiseen. Se on kiinnitetty EUR-kuormalavaan. Järjestelmä koostuu useista osista asiakkaan tarpeiden mukaan, kuten alla on kuvattu.

This is the Ozone destruction system – Contra

Jos otsonivirta on erittäin kosteaa, on lauhdetta varten asennettava huurteenpoistin ja purkausventtiili. Huurteenpoistin poistaa vesipisarat, joita esiintyy ylikyllästeisissä olosuhteissa. Koska kondensaatiota on vältettävä järjestelmässä, voidaan lämpötilan nostamiseksi 10–15 °C asentaa lämmitin materiaalia koskevien suositusten mukaisesti. Lämpötilaa ennen lämmitintä ja sen jälkeen on seurattava, ja laitteen tehoa säädetään ohjauspaneelista. Järjestelmään voi kuulua lisäksi paineanturi, joka laskee painehäviön pedin yläpuolella. Otsonianturi voidaan myös asentaa seuraamaan poistovirtauksen otsonipitoisuutta. Järjestelmän täydentää tuuletin, joka säätelee ilmanvirtausnopeutta. Ilmavirtauksen asetuspistettä seurataan koko ajan, ja se pidetään vakiona säätämällä tuulettimen tehoa ohjauspaneelista.

Olemme kehittäneet neljä ratkaisua käsiteltävän virtausnopeuden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

MalliKapasiteetti maks.Otsonipitoisuus maks.
Contra – 5050 m3/h300 g/m3
Contra – 150150 m3/h300 g/m3
Contra – 300300 m3/h300 g/m3
Contra – 500500 m3/h300 g/m3

Otsoninhävitysmateriaali

Otsonin hävittämisessä käytetty materiaali on katalyytti, joka on suunniteltu erityisesti tähän tarkoitukseen. Se on sama materiaali kuin OD 100-5000 -tuotesarjassa. Katalyytti varmistaa sen, että ulostulevan otsonin pitoisuus on 0,1 ppm riippumatta syötetyn otsonin pitoisuudesta. Petimateriaali on koteloitu ruostumattomaan 316L-teräsmoduuliin, jossa on liittimet/liitännät ja katalyyttinen materiaali. Mikäli tarpeen, katalyyttinen materiaali on helppo vaihtaa kotelomoduulin aukon kautta.

Huomaa: Kosteudella, pölyllä, hiukkasilla ym. voi olla negatiivinen vaikutus katalyytin käyttöikään. Katalyyttimyrkyt, kuten rikkiyhdisteet, typpioksidit ja hiilivedyt, voivat aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita katalyyttiin.

Käyttöalueet

Hyödyt

  • Tehokas otsonin hävittäminen alle arvon 0,1 ppm
  • Hävitysteho ei riipu syöttöpitoisuudesta
  • Täydellinen ratkaisu monenlaisiin virtoihin
  • Pieni tilantarve: yksi EUR-kuormalava
  • Kestävä ratkaisu, joka vaatii vain vähän kunnossapitoa
  • Modulaarinen malli, joustava määritys
  • Pitkä käyttöikä
Tekniset tiedot
Otsoninhävitysratkaisun tekniset tiedot
Otsoni-ilmanvirtaus0 – 50 m3/h – Contra – 50
0 – 150 m3/h – Contra – 150
0 – 300 m3/h – Contra – 300
0 – 500 m3/h – Contra – 500
Otsonin poistopitoisuus0.1 ppm
Lämpötila0 – 80 °C
Suhteellinen kosteus0 – 100 % RH
Katalyytin kotelointimateriaali316 L rostfritt stål
Osaluettelo
YksikköKuvaus
KatalyyttimoduuliSS 316L -moduuli katalyyttisen materiaalin kotelointiin Moduulin kunnossapito ja materiaalin vaihtaminen, mikäli tarpeen, on helppoa
KatalyyttipetiOtsoninhävityskatalyytti
LetkutLetkut, joita käytetään järjestelmän osien yhdistämiseen sekä prosessivirtaukseen. Erilaisia liitäntöjä saatavilla
TuuletinTuuletinta käytetään halutun ilmanvirtausnopeuden saavuttamiseen
OhjausjärjestelmäOhjausjärjestelmä tuulettimen tehon säätämiseen sekä ilmanvirtauksen nopeuden tasaisena pitämiseen
Lisävarusteet
YksikköKuvaus
F7-tyypin suodatinSuodatin poistaa pölyn ja hiukkaset ennen katalyyttipetiä
HuurteenpoistinHuurteenpoistin poistaa vesipisarat
LämmitinLämmittimellä vältetään katalyyttimateriaalin kondensaatio
Linjan otsonianturiAnturi, joka seuraa jatkuvasti otsonipitoisuutta järjestelmän ulostulossa
Ympäristön otsonin anturiAnturi, joka seuraa jatkuvasti otsonipitoisuutta ympäristössä
PaineanturiAnturi, joka tarkistaa painehäviön katalyyttipedin yläpuolella

Lisätietoa pienemmistä otsoninhävittämisjärjestelmistä löytyy otsoninhävittäjiä koskevalta tuotesivulta.