Ilman ja hajujen analysointi

Edistynyt tieteellinen analyysi ilman ja hajukaasujen koostumuksesta

Ilmaongelmien käsittely, erityisesti hajujen, on erittäin haastavaa. Osa haasteista johtuu puhdistettavaa ilmaa koskevista epävarmuustekijöistä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tarjoamme ilma-analyyseja, jolloin saamme enemmän tietoa ilman laadusta ja pystymme suunnittelemaan todellisen räätälöidyn otsoniratkaisun.

Tarjoamme monia analyyseja, joilla tunnistetaan ja mitataan ilman epäpuhtauksia. Tulosten perusteella osaamme valita oikean ratkaisun laajasta valikoimastamme. Teemme analyysit asiakkaiden toiveiden mukaisesti joko talon sisällä tai yhteistyössä sertifioitujen, riippumattomien kumppaneiden kanssa. Pyrimme aina mahdollisimman tarkkoihin analyyseihin, joten käytämme huipputekniikalla varustettuja välineitä.

Analysoidut ilmaa koskevat muuttujat

Alla on luettelo yleisimmin analysoiduista muuttujista omien ratkaisujemme mukaan.

Myös muita analyyseja on saatavilla. Lisätietoa saat ottamalla meihin yhteyden.

Ilmayhdisteiden pitoisuudet

 • H2S
 • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet – VOC (pitoisuus FID-menetelmällä ja tunnistus GC-MS-menetelmällä)
 • Otsoni
 • NH3
 • Merkaptaanit
 • Metaani
 • Typpioksidit (NOx)

Prosessiolosuhteet

 • Kosteus
 • Lämpötila
 • Virtausnopeus
 • Paine ja painehäviö

Hajujen analysointi

Hajuarvot ovat kaikkein vaikeimpia mitata, koska mikään elektroninen instrumentti ei pysty tarkkoihin mittauksiin. Jokainen yksittäinen ”haju” on erilaisten yhdisteiden monimutkainen seos. Kun tämä seos pääsee ihmisnenän reseptoreihin, jokaisella yhdisteellä on erilainen vuorovaikutus reseptoreiden kanssa. Jotkin yhdisteet tunnistetaan jo ppb-pitoisuuksina (miljoonasosia), kun taas toiset ovat täysin hajuttomia. Lisäksi on otettava huomioon näytteen hedoninen sävy, koska se voi vaikuttaa hajun mittaamiseen. Hedoninen sävy on indikaattori, joka kuvaa sitä, kuinka miellyttäväksi haju koetaan muihin verrattuna. Voimakas mutta miellyttävä haju siedetään, mutta vähäinenkin epämiellyttävä haju on käsiteltävä.

Jo tämän perusteella on mahdollista ymmärtää, kuinka monimutkaista hajujen mittaus on. Näiden lisäksi on vielä monia muita tekijöitä, kuten ”hajujen peittyminen” ja ”nenän väsyminen”.

Olemme kehittäneen kaksi vaihtoehtoista menetelmää hajujen tarkkaan mittaamiseen. Ensimmäinen vaihtoehto on laskennallinen työkalu, joka huomioi yhdisteiden pitoisuudet ja hajuaktiivisuuden, mikä johtaa ennusteeseen koko ilmaseoksen hajuarvoista. Työkalumme avulla saadaan tarkkoja hajuarvoja ja relevantteja vertailuja erilaisten tapausten välillä (esim. otsonikäsittelyllä tai ilman sitä).

Toinen tarjoamamme vaihtoehto on todellinen hajujen mittaus, joka on sertifioitu standardin EN 13725:2003 mukaisesti hajujen analysointiin. Koska mikään väline ei pysty korvaamaan ihmisen nenää, analyysin suorittaa arviointipaneeli, joka haistaa näytteitä eri laimennoksissa. Arvioijat määrittävät, millä laimennusasteella on vielä hajusisältöä, ja tämä määrittää näytteen hajuraja-arvon. Tämä mittaus tehdään yhteistyössä riippumattomien kumppaneidemme kanssa.

 

Raportti ja ratkaisumalli

Ilma- ja hajuanalyysin jälkeen me toimitamme tästä raportin, jossa on selvitys ilman hajukomponenteista. Analyysiraportin yhteyteen voimme myös sisällyttää ratkaisun ilmankäsittelyyn. Ehdotuksessamme esitetään ratkaisumalli ja laitteiden kuvaus. Ratkaisussa hyödynnetään analyysituloksia ja asiakkaan vaatimuksia. Niiden perusteella ratkaisu räätälöidään tapauskohtaisesti.