Otsoninhävitysjärjestelmä – Contra

Tiedämme, että otsoni on erittäin tehokas molekyyli, joka on hyödyllinen sekä ilman- että vedenkäsittelyssä. Joissakin tapauksissa otsonia voi olla käsittelyn jälkeen jäljellä suuria pitoisuuksia, mikä vaatii otsonin hävittämistä. Olemme kehittäneet innovatiivisen ratkaisun, jolla voidaan hävittää suuria otsonimääriä: otsoninhävitysjärjestelmän nimeltä Contra.

Vedenpuhdistuksessa voi jäädä jäljelle suuria otsonipitoisuuksia vesivaiheen injektoinnin jälkeen. Vaikka käytämmekin huipputekniikkaa otsonin veteen liukenemisen maksimoimiseksi, osa otsonista jää liukenemattomaksi. Contra sopii erinomaisesti suuriin vesijärjestelmiin, joissa käytetään paljon otsonia. Suuria otsonipitoisuuksia esiintyy myös ilmankäsittelyssä, kun puhdistetaan suuria ilmamääriä.

Ratkaisun rakenne

Contra on täydellinen ratkaisu otsonin hävittämiseen. Se on kiinnitetty EUR-kuormalavaan. Järjestelmä koostuu useista osista asiakkaan tarpeiden mukaan, kuten alla on kuvattu.

Ozone destructor;

Ozone Destruction System - Contra

Jos otsonivirta on erittäin kosteaa, on lauhdetta varten asennettava huurteenpoistin ja purkausventtiili. Huurteenpoistin poistaa vesipisarat, joita esiintyy ylikyllästeisissä olosuhteissa. Koska kondensaatiota on vältettävä järjestelmässä, voidaan lämpötilan nostamiseksi 10–15 °C asentaa lämmitin materiaalia koskevien suositusten mukaisesti. Lämpötilaa ennen lämmitintä ja sen jälkeen on seurattava, ja laitteen tehoa säädetään ohjauspaneelista. Järjestelmään voi kuulua lisäksi paineanturi, joka laskee painehäviön pedin yläpuolella. Otsonianturi voidaan myös asentaa seuraamaan poistovirtauksen otsonipitoisuutta. Järjestelmän täydentää tuuletin, joka säätelee ilmanvirtausnopeutta. Ilmavirtauksen asetuspistettä seurataan koko ajan, ja se pidetään vakiona säätämällä tuulettimen tehoa ohjauspaneelista.

Olemme kehittäneet neljä ratkaisua käsiteltävän virtausnopeuden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Malli

Kapasiteetti maks.

Otsonipitoisuus maks.

Contra – 50

50 m3/h

300 g/m3

Contra – 150

150 m3/h

300 g/m3

Contra – 300

300 m3/h

300 g/m3

Contra – 500

500 m3/h

300 g/m3

Otsoninhävitysmateriaali

Otsonin hävittämisessä käytetty materiaali on katalyytti, joka on suunniteltu erityisesti tähän tarkoitukseen. Se on sama materiaali kuin OD 100-5000 -tuotesarjassa. Katalyytti varmistaa sen, että ulostulevan otsonin pitoisuus on 0,1 ppm riippumatta syötetyn otsonin pitoisuudesta. Petimateriaali on koteloitu ruostumattomaan 316L-teräsmoduuliin, jossa on liittimet/liitännät ja katalyyttinen materiaali. Mikäli tarpeen, katalyyttinen materiaali on helppo vaihtaa kotelomoduulin aukon kautta.

Huomaa: Kosteudella, pölyllä, hiukkasilla ym. voi olla negatiivinen vaikutus katalyytin käyttöikään. Katalyyttimyrkyt, kuten rikkiyhdisteet, typpioksidit ja hiilivedyt, voivat aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita katalyyttiin.

Käyttöalueet

Hyödyt

  • Tehokas otsonin hävittäminen alle arvon 0,1 ppm
  • Hävitysteho ei riipu syöttöpitoisuudesta
  • Täydellinen ratkaisu monenlaisiin virtoihin
  • Pieni tilantarve: yksi EUR-kuormalava
  • Kestävä ratkaisu, joka vaatii vain vähän kunnossapitoa
  • Modulaarinen malli, joustava määritys
  • Pitkä käyttöikä

Tekniset tiedot

Otsoninhävitysratkaisun tekniset tiedot

Otsoni-ilmanvirtaus

0 – 50 m3/h  –  Contra – 50
0 – 150 m3/h – Contra – 150
0 – 300 m3/h – Contra – 300
0 – 500 m3/h – Contra – 500

Otsonin poistopitoisuus

0.1 ppm

Lämpötila

0 – 80 °C

Suhteellinen kosteus

0 – 100 % RH

Katalyytin kotelointimateriaali

Ruostumaton teräs 316L

 

Osaluettelo

Yksikkö

Kuvaus

Katalyyttimoduuli

SS 316L -moduuli katalyyttisen materiaalin kotelointiin Moduulin kunnossapito ja materiaalin vaihtaminen, mikäli tarpeen, on helppoa

Katalyyttipeti

Otsoninhävityskatalyytti

Letkut

Letkut, joita käytetään järjestelmän osien yhdistämiseen sekä prosessivirtaukseen. Erilaisia liitäntöjä saatavilla

Tuuletin

Tuuletinta käytetään halutun ilmanvirtausnopeuden saavuttamiseen

Ohjausjärjestelmä

Ohjausjärjestelmä tuulettimen tehon säätämiseen sekä ilmanvirtauksen nopeuden tasaisena pitämiseen

 

Lisävarusteet

Yksikkö

Kuvaus

F7-tyypin suodatin

Suodatin poistaa pölyn ja hiukkaset ennen katalyyttipetiä

Huurteenpoistin

Huurteenpoistin poistaa vesipisarat

Lämmitin

Lämmittimellä vältetään katalyyttimateriaalin kondensaatio

Linjan otsonianturi

Anturi, joka seuraa jatkuvasti otsonipitoisuutta järjestelmän ulostulossa

Ympäristön otsonin anturi

Anturi, joka seuraa jatkuvasti otsonipitoisuutta ympäristössä

Paineanturi

Anturi, joka tarkistaa painehäviön katalyyttipedin yläpuolella

 

Lisätietoa pienemmistä otsoninhävittämisjärjestelmistä löytyy otsoninhävittäjiä koskevalta tuotesivulta.

Ozone tech