Painolastiveden käsittely

ballast water treatment with ozone

Laivojen painolastivesi aiheuttaa ympäristöongelmia, jos vettä ei käsitellä. Ongelmat syntyvät alusten painolastiveden mukana kulkeutien vieraiden lajien ja haitallisten vedessä elävien organismien häiritessä paikallisen ekosysteemin herkkää tasapainoa.

Laivojen painolastivesi aiheuttaa ympäristöongelmia, jos vettä ei käsitellä. Ongelmat syntyvät alusten painolastiveden mukana kulkeutien vieraiden lajien ja haitallisten vedessä elävien organismien häiritessä paikallisen ekosysteemin herkkää tasapainoa.

Ozone tech