Otsonikäsittely meijerialalla

Ozone treatment in dairies

Meijerit ovat jo pitkään käyttäneet kemikaaleja ja kuumaa vettä desinfioinnin perusratkaisuna. Nykyään on kuitenkin olemassa todellinen vaihtoehto: otsoni. Tehokkaalla ja luotettavalla otsonijärjestelmällä voidaan alentaa kokonaiskustannuksia, yksinkertaistaa käsittelyä ja vähentää ympäristövaikutuksia.

Kaikkien otsonin ainutlaatuisten etujen joukossa on yksi, joka erottuu muista. Otsoni tuotetaan ilmasta paikan päällä. Se on ilmainen luonnon raaka-aine. Ei kuljetuksia, ei käsittelyä, ei jätteitä, ei jäämiä ja erittäin vähäinen ympäristövaikutus. Esitämme alla viisi prosessia, joissa otsonikäsittelystä olisi todellista hyötyä meijereissä. Olemme myös laatineet taulukon, jossa vertaillaan otsonia, kemikaaleja ja kuumaa vettä.

Asennus ja validointi ovat helppoja eivätkä vaikuta normaaleihin prosesseihin. Otsonipitoisuuden seurannan ansiosta luotettava ja pätevä puhdistus saavutetaan joka kerta. Korkean suoritustehon RENA Vivo -meijeriratkaisu vie tilaa vain yhden neliömetrin. Lyhyesti sanottuna otsonijärjestelmän käyttöönotto meijerissä on helppoa.

Viisi tapaa alentaa kustannuksia ja vähentää riskejä meijereissä otsonin avulla

Tehokas CIP-desinfiointi parantaa tuotteiden laatua

Dairy equipment ozone treatment

Hyödynnä otsonin ainutlaatuisia ominaisuuksia desinfiointiaineena CIP-prosesseissa. Tehokas hapetuspotentiaali sekä lyhyt puolittumisaika ovat tärkeitä hyötyjä meijereissä. Koska kemikaaleja tai lämpöä ei tarvita, kustannussäästöt on helppo arvioida. Koska loppuhuuhtelua ei tarvita, käytettävyysaika lisääntyy ja vedenkulutus vähenee. Bonuksena on parempi tuotteiden laatu.

Vähentää käsittelyjä ja pienentää jäähdytysveden tarkastuskustannuksia

Pidä jäähdytysvesi hallinnassa pienellä määrällä otsonia. Otsoni korvaa tavanomaiset biosidit (ja korroosion estäjät), joita meijereissä käytetään estämään mikrobien kasvu jäähdytysvedessä. Tällä voit eliminoida kemikaalien osto- ja käsittelykulut. Koska otsonitekniikka ei jätä jäämiä, vedenkäsittelyä voidaan myös vähentää merkittävästi.

Dairy bacteria control with ozone treatment

Paremmat mahdollisuudet veden talteenotolle

Vettä voidaan säästää suuria määriä, jos haihduttimen kondenssivesi tai kalvon permeaatti otetaan talteen. Tätä vettä voidaan käyttää vähemmän kriittisiin tarkoituksiin, kuten huuhteluun ja puhdistamiseen puhtaan veden sijasta. BOD-tasot johtavat kuitenkin usein mikrobien kasvuun, joka voidaan estää tehokkaasti otsonilla. Otsonikäsittelyssä ei tietenkään käytetä mitään kemikaaleja eikä siitä jää jäämiä, jotka voisivat vaikuttaa laitteisiin tai laitoksen ympäristövaikutukseen.

Prosessiveden laadunvarmistus

Meijereiden mikrobistandardia voidaan parantaa käyttämällä otsonikäsiteltyä vettä tärkeissä kohteissa, kuten laitteiden loppuhuuhtelussa tai tuotteiden huuhtelussa erien välillä. Tämä mahdollistaa tuotteiden pidemmän säilyvyyden ja parantaa laitoksen toimivuutta.

Suolaveden käyttöajan pidentäminen

Tehokkaassa juuston tuotannossa halutaan usein veden, suolan ja proteiinien säilyvän suolavedessä. Otsonin avulla home, itiöt ja bakteerit vähentyvät innovatiivisella ja tehokkaalla tavalla. Otsonikäsittelyllä on monia etuja, kuten esimerkiksi pienet kunnossapito- ja energiakulut perinteisempiin tekniikoihin verrattuna.

 

Meijerin desinfiointimenetelmien vertailu

Meijereissä runsaan kuuman veden ja kemikaalien käyttö on hyvin yleistä desinfioinnissa. Alla olevassa taulukossa on yleiskuvaus otsonijärjestelmän ominaisuuksista, tehokkuudesta ja hyödyistä.

  OTSONI KEMIKAALIT LÄMPÖ
Itiöiden vähentäminen Korkea Varies Medium to low
Removal of biofilm High Vaihtelee Alhainen
Desinfiointipotentiaali Korkea Keskitaso Korkea
Energiatehokkuus Korkea Vaihtelee Alhainen
Vesitehokkuus Korkea Alhainen Keskitaso
Desinfiointiaika Alhainen Keskitaso Korkea
Kemikaalien kustannukset Alhainen Korkea Alhainen
Energiantarve Erittäin alhainen Vaihtelee Korkea
Ympäristövaikutukset Alhainen Korkea Keskitaso
Kuljetuksen vaikutus Nolla Korkea Nolla
Haitallisten jäämien määrä Nolla Vaihtelee Nolla
Korroosiopotentiaali Alhainen Vaihtelee Alhainen

Ozone tech