Standardit ja toimialan suositukset

Regulations

Keittiöiden ja ravintoloiden poistoilman puhdistuksen selvien etujen lisäksi myös toimialan standardit ja suositukset on otettava huomioon, jotta saavutetaan turvallisempi ja miellyttävämpi työympäristö.

Standardit ja suositukset pyrkivät yhdenmukaistamaan teknisiä ratkaisuja ja niitä toimittavia yrityksiä koskevia vaatimuksia.

EN 16282 – ammattikeittiöiden ilmanvaihtoa koskeva uusi EU-standardi

Ammattikeittiöiden laitteita koskeva uusi EU:n standardi on pitkään odotettu ja hyvin laadittu. Se kattaa kaiken kuvusta ilmanpoistoaukkoon. Työhön kului 14 vuotta, ja tavoitteena on yhdenmukaistaa kilpailu EU-maissa sekä asettaa toimivuutta, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat vaatimukset.

EN 16282 - New EU standard for ventilation in commercial kitchens

Ilmanpuhdistusteknologiat on kuvattu osassa 8, jossa on määritetty keittiön poistoilman käsittelylaitteita koskevat vaatimukset. Ilmankäsittelyjärjestelmä pienentää tulipalon vaaraa ja vähentää hajuja. Se on myös edellytyksenä lämmönsiirtimien asentamiselle poistoilmavirtaan lämmön talteenottoa varten.

EU:n uudella standardilla on ollut suuri vaikutus. Menetelmä on nyt leviämässä Eurooppaan, ja se tulee vähentämään huomattavasti energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Liikkeellepanevana voimana on ekosuunnitteludirektiivi, jossa määrätään, että lämmön talteenoton lämpöhyötysuhteen tulee olla vähintään 68 % patterilämmönvaihtimilla ja 73 % levy-/vastavirtalämmönvaihtimilla 1. tammikuuta 2018 alkaen.

Olemme tutustuneet standardiin huolellisesti ja tehneet yhteenvedon sen vaikutuksista joihinkin käsittelyteknologioihin.

Lue lisää uudesta EU-standardista tästä tai lataa esitteemme.

Ozone tech