Poistoilman käsittely kaupallisissa keittiöissä
 
NYKYAIKAINEN KAUPALLINEN KEITTIÖ
 

 

ILMANKÄSITTELYN HYÖDYT

Visiomme moderneista ammattikeittiöistä on se, että niissä on korkean tason paloturvallisuus, parempi työympäristö, niistä ei vapaudu keittiön hajuja kiinteistöön tai ympäristöön, kunnossapitokustannukset ovat pienemmät ja ennen kaikkea: pariloista, paistinpannuista, uuneista ja rasvakeittimistä tuleva lämpö hyödynnetään. Tavoitteenamme on siis
mukavampi, turvallisempi ja kestävämpi keittiö. Tärkeä askel kohti modernia keittiötä on kuuman, hajuisen ja rasvaisen keittiön poistoilman käsittely. Seuraavilta sivuilta löydät tietoa, jota tarvitset luodaksesi tehokkaan poistoilman käsittelyjärjestelmän ammattikeittiöihin.

KÄSITTELYN HYÖDYT
Tehokkaasti ja asianmukaisesti käsitelty poistoilma tuottaa lukuisia etuja kuten: parempi paloturvallisuus, optimoitu lämmöntalteenotto, hajujen väheneminen, alhaisemmat käyttökustannukset ja ympäristöystävällisyys.


PALOTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN


OPTIMOITU LÄMMÖNTALTEENOTTO

HAJUJEN HALLINTA

MATALAMMAT KÄYTTÖKUSTANNUKSET

PIENEMPI YMPÄRISTÖVAIKUTUS

KANAVA MATERIAALI

Arvion mukaan maailmassa on yli 13 miljoonaa ravintolaa, joista Ruotsissa sijaitsee 25 000 – määrän kasvaessa nopeasti. Suurin osa ravintoloista päästää kuuman ilman käsittelemättä sitä asianmukaisesti.

Jopa puolet keittiölaitosten käyttämästä energiasta haihtuu lämmön muodossa poistoilmajärjestelmän kautta. Merkittäviä energiansäästöjä on mahdollista saavuttaa, jos tämä lämpöenergia hyödynnetään sen sijaan, että se vapautetaan ilmanvaihdon kautta. Lämmön hyödyntäminen vaatii kuitenkin poistoilman kunnollisen käsittelyn, muuten suodattimien, lämmönvaihtimien ja itse kanavan kunnossapidosta tulee raskasta ja kallista.

OTSONIKÄSITTELY
Otsoni on vahva hapetin (kuten kloori), joka hajottaa tehokkaasti pienet rasvahiukkaset ja kaasumaiset rasvat poistoilmasta ja poistoilmajärjestelmän pinnoilta. Otsoni hapettaa rasvan vedeksi, hiilidioksidiksi ja pieneksi määräksi pölyä. Otsonikäsittely mahdollistaa poistoilman jatkuvan puhdistamisen silloin, kun keittiön ilmanvaihto on toiminnassa.

Otsoni tuotetaan paikan päällä luotettavalla järjestelmällä, joka vaatii hyvin vähän kunnossapitoa. Lue lisää ratkaisuistamme ja järjestelmistämme tästä. Poistoilmassa olevan rasvan jatkuvassa ja tehokkaassa poistamisessa on useita etuja. Paloturvallisuus paranee huomattavasti, hajuhaitat vähenevät, ilmanvaihtokanavien puhdistamista ei tarvita niin usein ja manuaalinen puhdistaminen vie myös huomattavasti vähemmän aikaa. Otsonijärjestelmämme vaativat hyvin vähän kunnossapitoa ja valvontaa ja jos lämpö otetaan talteen kunnolla, investointi maksaa itsensä takaisin nopeasti, jopa kahdessa tai kolmessa vuodessa.

MISSÄ OMINAISUUDESSA OLET TEKEMISISSÄ AMMATTIKEITTIÖIDEN KANSSA?
Seuraavista jakamistamme tiedoista on valtavasti hyötyä, oletpa sitten ammattikeittiöiden laskelmia, piirustuksia ja suunnitelmia tuottava tekninen konsultti, olemassa olevan ammattikeittiön omistava tai uutta suunnitteleva kiinteistönomistaja, ammattikeittiökiinteistön toiminnasta vastaava kiinteistöpäällikkö, tai töissä ilmanvaihtokanavia asentavassa yrityksessä.

Myyntiväittämämme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja ammattikeittiöiden poistoilman käsittelyratkaisumme ovat syntyneet tutkimus- ja kehitystyömme tuloksena viimeisten 25 vuoden aikana.

Poistoilman jatkuva käsittely tuo vuosien mittaan monia ilmeisiä etuja. Mikä niistä on sinulle arvokkain? Tutustu niihin ja moneen muuhun asiaan Otsoniakatemiassa.

 

REKISTERÖIDY OTSONIAKATEMIAAN – JAAMME SIELLÄ OSAAMISTAMME
Otsoniakatemia järjestää kursseja erityisesti kiinteistönomistajille, teknisille konsulteille, ilmastointiyrityksille, ravintoloiden omistajille, kanavien puhdistajille ja kaikille muille, jotka haluavat perustietoa otsonikäsittelystä.

YLI 40 % TULIPALOISTA SAA ALKUNSA KEITTIÖSTÄ
Palon syttyminen vaatii kolme asiaa: polttoainetta, happea (ilmaa) ja lämpöä. Kaikki kolme tekijää ovat olemassa, jos kupu/poistokanava on täynnä rasvaista poistoilmaa esim. wokkipannujen, rasvakeittimien ja/tai paistopariloiden takia. Jos poistat yhden tekijän, palovaara pienenee.

Noin 40 % ravintoloiden ja hotellien tulipaloista alkaa keittiöstä ja siellä noin puolet alkaa liedestä.

Henkilövahinkojen vaaran lisäksi omaisuus- ja materiaalivahinkojen osuus on merkittävä, usein yli 50 000 euroa ravintolaa kohden. Ravintolan sulkeminen korjausten takia aiheuttaa myös liikevaihdon menetyksen. Vakuutus korvaa joissakin tapauksissa liikevaihdon menetyksen, mutta ei aina.

Nestekaasut (LPG- tai LP-kaasu tai propaani) on poistettava tulipaloalueelta leviämisen estämiseksi. Tulipalo, joka alkaa rajoitetulla alueella, uhkaa levitä laajalle, jos likaisten kanavien rasva syttyy.

KEITTIÖN POISTOILMAN KÄSITTELY OTSONILLA PIENENTÄÄ PALOVAARAA
Otsoni on tehokas väline rasvahiukkasten kemialliseen hajottamiseen ja niiden muuttamiseen hiilidioksidiksi, vedeksi ja pieneksi määräksi pölyä, jotka siirretään ilmanvaihtojärjestelmän läpi ilman että ne tarttuvat kiinni kanavan sisäseinämiin. Tällä estetään energiarikkaan ja syttyvän rasvan kerääntyminen ilmanvaihtokanavaan.

KEITTIÖPALOJEN YLEISIMMÄT AIHEUTTAJAT

 • Rasvakeittimen liian korkeat lämpötilat
 • Herkästi syttyvät kasviöljyt
 • Vanha, herkästi syttyvä öljy rasvakeittimessä
 • Rasvajäämät hormissa ja ilmanvaihtokanavissa
 • Väärin kohdistetut sprinklerit pyörillä olevien laitteiden siirtojen takia
 • Väärin toimivat sprinklerit rasvan tukkimien putkien takia

PALOTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
Välitön seuraus rasvaisen keittiön poistoilman otsonikäsittelystä on paloturvallisuuden merkittävä parantuminen. Otsonikäsittely estää rasvan muodostumisen kanaviin hajottamalla rasvan ilmasta. Tämä poistaa tulipalon vaatiman polttoaineen. Tämä myös vähentää kanavan sisäosien manuaalista puhdistamistarvetta ja pidentää hiukkassuodattimien vaihtovälejä.

SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ
Myynnissä olevat laitteet perustuvat pääasiassa palon ”tukahduttamiseen” eli hapen poistamiseen. Tämä tehdään joko suihkuttamalla vaahtoavaa ainetta, jauhetta tai hiilidioksidia liekkeihin hapen

syötön estämiseksi. Lisäetuna tämä aine, jonka tarkoituksena on jäähdyttää polttoainetta, poistaa myös jonkin verran lämpöä. On myös olemassa keittiökupuihin asennettavia nestepohjaisia sammutusjärjestelmiä, joiden pääasiallinen tarkoitus on suojata keittiöhenkilökuntaa ja estää tulipalojen leviäminen laajemmalle.

SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kanavat ovat kalliita, mutta myös turvallisia palontorjunnan kannalta. Tämä johtuu ruostumattoman teräksen ominaisuudesta kestää ilmanvaihtokanavassa olevien rasvakertymien kautta leviäviä tulipaloja ja niiden korkeita lämpötiloja. Keittiön poistoilmakanavissa, joissa on sisäänrakennettu puhdistusjärjestelmä, kuten otsonikäsittely tai UV-lamput, on pienempi palovaara. Tästä syystä niissä voidaan käyttää edullisempia materiaaleja kuin ruostumaton teräs (riippuen maassasi voimassa olevista palontorjuntaa koskevista määräyksistä ja suosituksista). Lisäksi kanavien puhdistustarve on pienempi, koska rasvahiukkaset poistetaan jatkuvasti poistoilmasta.

Kanavan tarkastus- ja puhdistusvälit on päätettävä tapauskohtaisesti.

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

 

PUHDISTA KEITTIÖN POISTOILMA JA SÄÄSTÄ KYMMENIÄ TUHANSIA EUROJA VUOSITTAIN!
Rasvainen ja likainen poistoilma aiheuttaa kustannuksia. Se on arvokas resurssi, jos se puhdistetaan.

Ravintola, jonka poistoilmanopeus on noin 5 000 m3/t, menettää jopa 14 000 euron arvosta lämpöenergiaa vuosittain käyttöolosuhteista riippuen. Ilmanpuhdistusjärjestelmän ja lämmöntalteenottoyksikön takaisinmaksuaika voi olla vain muutama vuosi.

Keittiöilmastointi vaaditaan hyvien työskentelyolosuhteiden takaamiseen, kuumuuden sekä hajujen ja kosteuden poistamiseen ja puhtaan ilman syöttämiseen. Kuitenkin pelkästään Ruotsissa arvioidaan 280 miljoonan euron häviävän rakennuksista ilmastoinnin kautta lämpöenergian muodossa.

Suurkeittiöiden energiatehokkuuden parantamiseen suunnattuja hankkeita on meneillään. Energiasäästöjä voidaan saada valitsemalla oikeat laitteet, hyödyntämällä tarpeen mukaan ohjattua ilmanvaihtoa, noudattamalla laitteiden huoltovälejä ja kouluttamalla henkilökuntaa. Keittiön poistoilmassa menetetty (lämpö)energia vastaa suurimmista mahdollisista energiasäästöistä, se on mahdollisesti jopa 40 % keittiön kokonaisenergian kulutuksesta.

Keskikokoisessa keittiössä voidaan säästää kymmeniä tuhansia euroja vuosittain käyttämällä lämmönsiirrintä lämmön talteenottoon poistoilmasta.

Aloita ilmanpuhdistus ja asenna lämmönsiirrin. Potentiaaliset säästöt ovat merkittäviä jo alhaisilla lämpöhyötysuhteilla.

PUHTAAN TEOREETTISESTI, MITEN OTETAAN TALTEEN MAHDOLLISIMMAN SUURI MÄÄRÄ ENERGIASTA?
Seuraavassa muutamia vinkkejä siitä, kuinka saat talteen mahdollisimman suuren osan energiasta:

1. HANKI KORKEALAATUINEN LÄMMÖNVAIHDIN
Näe vaivaa lämmönvaihtimen valinnassa. Valitse luotettava malli, jolla on korkea hyötysuhde ja pidä se puhtaana, jotta se ei menetä tehoaan. Laitteen käyttöolosuhteiden on oltava ihanteelliset – koko ajan. Vain tällöin maksimaalinen lämmön talteenotto onnistuu vuodesta toiseen.

2. POISTA MAHDOLLISIMMAN SUURI OSA RASVASTA ENNEN KUIN ILMA PÄÄSEE LÄMMÖNVAIHTIMEEN
Varmista, että lämmönvaihtimen esisuodattimeen pääsevä ilma on aina mahdollisimman puhdasta. Tämä on tärkeää, sillä isoilla rasvamäärillä on monia haittavaikutuksia. Ne aiheuttavat paineen laskun poistokanavassa ja lämmönvaihtimen teho laskee. Lämmityskustannukset nousevat, esisuodatin on vaihdettava ja lämmönvaihdin puhdistettava useammin.

3. YMMÄRRÄ ERILAISTEN TEKNISTEN MENETELMIEN HYVÄT JA HUONOT PUOLET – JA TEE OIKEA VALINTA
Kuuma rasvainen ilma liikkuu 3–5 m/s matkallaan lämmönvaihtimeen. Valitse menetelmä, joka poistaa tehokkaimmin miljardit pienet rasvahiukkaset ja aerosolit, jotka liikkuvat ilmavirran mukana. Valitse lisäksi menetelmä, joka pitää poistokanavan koko ajan puhtaana!

ASETA TIUKAT VAATIMUKSET KÄSITTELYRATKAISULLE
Ilmanpuhdistuksen tavoitteena on minimoida lämmönvaihtimeen pääsevän rasvan määrä. Mielestämme hyvän ratkaisun pitäisi täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Sen täytyy poistaa suurin osa ilmavirrassa olevista rasvahiukkasista ja aerosoleista
 • Käsittelykapasiteetin väheneminen ajan kuluessa saa olla vain marginaalista
 • Huollon, kunnossapidon ja muiden käsittelyjen tarpeen on oltava mahdollisimman pieni
 • Käsittelyratkaisu ei saa aiheuttaa toimintahäiriöitä, paineen laskuja tai vaikuttaa muutoin ilmastointiin
 • Käsittelyn on toimittava niin hyvin, että poistokanava vaatii vain harvoin puhdistamista käsin
 • Käsittelykapasiteetin vähentämisen ja lisäämisen on oltava helppoa

VÄLTÄ AKTIIVISIA JA LIIKKUVIA OSIA POISTOKANAVASSA JA KUVUISSA
Suosittelemme välttämään aktiivisten ja liikkuvien osien käyttämistä poistokanavassa ja kuvuissa. Jos laite sijoitetaan puhdistamattomaan ilmanvirtaukseen, käsittelykapasiteetti laskee nopeammin ja laite vaatii enemmän kunnossapitoa, puhdistamista ja varaosien vaihtoa.

Energiatehokas ammattikeittiö vaatii näiden tekijöiden yhdistelmän asianmukaisesti asennettuna.

Tutkimukset osoittavat, että suurin osa potentiaalisista säästöistä tulee alla esitetyistä viidestä tekijästä ja niistä huolehtiminen antaa parhaan hyödyn:

 • Keittiön tekniikka – valitse laitteita ja työvälineitä, jotka kuluttavat vähän energiaa ja / tai toimivat tarpeen mukaan ohjattuina
 • Ilmanvaihto – käytä tarpeen mukaan ohjattavaa ilmanvaihtoa, puhdista poistoilma ja ota lämpö talteen puhdistetusta ilmasta
 • Jäähdytys: jääkaapit, pakastustilat jne. / Vaihda jäähdytys, mikäli mahdollista, esim. jätetiloissa
 • Kunnossapito – laitteiden säännöllinen huolto mahdollistaa niiden energiatehokkuuden pysymisen korkeana ja tasaisena. Tämä johtaa pienempään energiankulutukseen
 • Henkilökunta – kouluta henkilökuntaa! Henkilökunnan tehokkaalla laitteiden käytöllä on suuri vaikutus energiankulutukseen

VÄHEMMÄN HAJUHAITTOJA
Ruoankäry sisältää runsaasti erilaisia yhdisteitä, jotka tuottavat hajua (hajumolekyylejä). Eltaantuneet rasvakertymät voivat myös aiheuttaa pahaa hajua poistoilman kautta, mikä voi häiritä lähellä asuvia. Rasvapohjaisissa yhdisteissä viihtyvät bakteerit voivat myös tuottaa hajuaineita. Ruoanlaiton aiheuttamat hajuyhdisteet ovat tavallisesti haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka joutuessaan kosketuksiin otsonin kanssa, hapettuvat vedeksi, hiilidioksidiksi ja jonkin verran pölyksi.

Hajujen poisto on paloturvallisuuden ja tehokkaan lämmön talteenoton lisäksi yksi tärkeimmistä syistä käyttää otsoniin perustuvaa ilmanpuhdistusta.

 • Jatkuva ja luotettava ilmanpuhdistus otsonilla vähentää ruoankäryä huomattavasti. Tämä taas puolestaan vähentää hajusta häiriintyvien naapureiden valituksia.
 • Vaatimukset hajujen vähentämiseksi ovat vielä suuremmat, jos poistokanava sijaitsee lähellä asuinrakennuksia. Näissä tapauksissa tulisi harkita täydellistä hajujen käsittelyratkaisua.

Jos ravintolayritys saa valituksia hajuista, kunta voi vaatia toimenpiteitä, jotta toiminta saa jatkua. Kaupunkialueilla poistoilman puhdistaminen otsonilla saattaa auttaa ravintolaluvan saamisessa.

RAVINTOLA SULJETAAN NAAPURIEN HAJUVALITUSTEN TAKIA
Yhdestä pienestä naapureiden ruoankäryn hajua koskevasta valituksesta saattaa kasvaa hallitsematon ongelma. Haju on hyvin subjektiivinen asia ja naapureiden valitukset ruoanvalmistuksen hajuista eivät ole hyvä asia liiketoiminnalle. Pahimmassa tapauksessa vuokranantaja tai viranomaiset joutuvat sulkemaan ravintolan. Hajut ovat vaikea asia, koska hyvää vertailukohdetta tai välinettä niiden tunnistamiseen/mittaamiseen ei ole. Tämän takia

viranomaisten on usein pakko tehdä arviointinsa subjektiivisen hajuaistimuksen perusteella. Tietty määrä hajua voidaan sallia, mutta se on aina tapauskohtaista ja riippuu hajun voimakkuudesta, kestosta, taajuudesta, kellonajasta ja monesta muusta muuttujasta. Jos viranomaiset katsovat, ettei hajua voida hyväksyä, he voivat vaatia toimenpiteitä.

Hajuongelmat eivät häviä itsekseen, jos niiden lähde ja olosuhteet pysyvät muuttumattomina. Toimenpiteitä tarvitaan ja otsonikäsittelyä voidaan käyttää hajujen vähentämiseen, poistamiseen tai ainakin ongelman rajoittamiseen. Byrokraattinen termi saattaa olla ”häiriö” tai ”haitta”, mutta me puhumme yleensä pahasta hajusta. Ensimmäiseksi valitukset osoitetaan yleensä kiinteistön omistajalle ja/tai ravintolan omistajalle (heillä on yleensä jaettu vastuu). Jos valituksiin ei reagoida, otetaan yleensä yhteys viranomaisiin.

Tästä syystä on tärkeää huomioida tietyt asiat suunnitteluvaiheessa, kuten:

 • Onko ravintolan lähellä asuntoja?
 • Mihin poistoilma menee keittiöstä?
 • Ruoanvalmistustavat?

Älä epäröi pyytää meiltä apua!

NODORA HAJUJEN POISTOON
Nodora on itse kehittämämme ratkaisu kaikenlaisten hajuhaittojen käsittelyyn. Nodora on täydellinen lisä RENA-järjestelmään, jotta saavutetaan suurten ja erittäin likaisten virtausten tehokas puhdistus.

Nodora on suunniteltu sopimaan useimpiin yleisiin ratkaisuihin, ja sen modulaarinen suunnittelu mahdollistaa tehokkaan hajujen poiston ilmavirran, saastekuormituksen ja vaatimusten mukaan. Tämän lisäksi laite on suunniteltu toimimaan pienellä painehäviöllä, mikä laajentaa käyttöalueiden määrää


ilman puhaltimien tai generaattoreiden vaihtotarvetta.

RENA Kitchen Solutions ja Nodora yhdistettyinä tarjoavat enemmän mahdollisuuksia ammattikeittiön suunnitteluvaiheessa. Hajuja sisältävä poistoilma voidaan käsitellä ja purkaa herkillä alueilla, kuten maanpinnan tasolla lähellä asuinalueita.

Lisätietoa Nodorasta tästä tai lataamalla esitteemme.

TAPAUSTUTKIMUKSET – HAJUJEN POISTAMINEN
Hajut ja hajuhaitat ovat monimutkaisia ongelmia ja oma tieteenalansa. Poistamalla 50 % hajuyhdisteistä keittiön poistoilmasta harvoin tarkoittaa 50 %:n poistoa havaituissa hajuissa.

Kaikilla hajuyhdisteillä on oma ainutlaatuinen hajukynnyksensä (taso, jolla se havaitaan) ja hajuintensiteettinsä. Yli 25 vuoden kokemuksella ja perusteellisella tutkimustyöllä pystymme tällä hetkellä toimittamaan hajujenpoistoratkaisuja, jotka on räätälöity kunkin projektin omien määritysten ja vaatimusten mukaan.

Lämmön talteenotto, kemikaalien käyttö, kanavien puhdistaminen ja yleinen kunnossapito ovat kaikki tärkeitä parametreja ammattikeittiöiden käyttökustannuksissa.

Kiinteistön talous (joskus myös vuokralaisten) hyötyy otsonikäsittelystä, koska:

 • Optimoitu lämmön talteenotto pienentää lämmityskustannuksia
 • Ei kemikaalien käyttöä, otsoni tuotetaan ympäristöilmasta. Tämä merkitsee sitä, että kemikaalien tai bakteerien jatkuvaa hankkimista, kuljettamista, varastoimista ja täydentämistä ei tarvita.
 • Vähemmän kanavien puhdistamista, pakolliset kanavien puhdistukset voidaan tehdä harvemmin, koska rasva poistetaan ennen kuin se tarttuu mihinkään pintaan.

KEITTIÖN POISTOKANAVAN PUHDISTAMINEN
Keittiöiden ilmanvaihtojärjestelmien tarkoituksena on lämmön, kosteuden, rasvan ja käryjen johtaminen pois tiloista ja raikkaan ilman tuominen tilalle.

Rasvakertymät poistokanavissa ovat ammattikeittiöiden suurimpia uhkia. Rasva syttyy helposti ja sen palamislämpötila on korkea. Tästä syystä se aiheuttaa laajoja, hallitsemattomia tulipaloja, joita on vaikea sammuttaa. Tämän takia kaikki ravintoloiden ja ammattikeittiöiden poistokanavat tulee puhdistaa säännöllisesti palovaaran pienentämiseksi.

Otsoni hajottaa rasvahiukkaset ja aerosolit ilmasta molekyylitasolla. Samalla tavalla kuin sakset leikkaavat ohuen langan, otsoni ”leikkaa” orgaaniset (hiili)ketjut rasvamolekyyleistä ja tuottaa hiilidioksidia, vettä ja pölyä.

Poistoilmakanavan ja esisuodattimen sisäpuolet pysyvät puhtaina rasvajäämistä, mikä vähentää merkittävästi kanavapuhdistuksen tarvetta.

Paikalliset viranomaiset määrittävät poistokanavien puhdistusvälit, ja paloturvamääräykset säätelevät yleensä tätä. Tällä pyritään estämään kanava- ja keittiöhormipalot.

Kanavan puhdistusprosessi riippuu ilmanvaihtojärjestelmän rakenteesta. Yleensä kanava, puhallin ja ilmastointilaite suihkutetaan kuumalla vedellä ja rasvanliuottimella syttyvien rasvakertymien poistamiseksi.

Hae jollekin Otsoniakatemian maksuttomista kursseista. Saat lisätietoa käyttökustannusten pienentämisestä ja keittiön poistoilman puhdistamisen maksimoinnista.

LUONNOSSA ESIINTYVÄ KAASU
Otsoni on kaasu, jota esiintyy ympäristössä luonnostaan. Otsonia muodostuu, kun happi, joka koostuu kahdesta happiatomista, altistuu salamoinnille tai UV-säteilylle. Otsonilla on korkea hapetuspotentiaali, mikä tarkoittaa sitä, että se on altis reagoimaan muiden yhdisteiden kanssa täydellisissä hapetusreaktioissa.

Otsoni on kuitenkin myös epävakaa molekyyli, mikä tarkoittaa sitä, että se ”palaa” spontaanisti happimolekyyleiksi, jos hapetettavaa yhdistettä ei ole saatavilla. Otsonilla on lyhyt puoliintumisaika, erityisesti verrattuna muihin kotitalouksien puhdistusaineisiin, kuten natriumhypokloriittiin,

jonka puoliintumisaika on useita vuosia ympäristöolosuhteista riippuen.

Ratkaisumme tuottavat otsonia paikan päällä käyttämällä pienen määrän happea ympäröivästä ilmasta. Tämä pienentää ympäristövaikutuksia verrattuna muihin puhdistusmenetelmiin.

 • Kemikaalien/bakteerien jatkuvaa hankkimista, kuljettamista, varastoimista ja täydentämistä ei tarvita
 • Ei kemikaalien käsittelyä
 • Ainoa vaatimus on sähkö

Keittiön poistoilman puhdistaminen otsonilla mahdollistaa säästöjä, kuten:

 • Lämmityskustannuksissa jopa 80 %:n säästö
 • Kanavan puhdistus tehdään harvemmin, mikä merkitsee vähemmän toimintaseisokkeja
 • Kokonaisenergiankulutuksessa jopa 30 %:n säästö!

Lue lisää otsonista tästä. Jos haluat syventää tietojasi otsonikäsittelystä, hae jollekin maksuttomista kursseistamme Otsoniakatemiassa!

WITH BUILT-IN PURIFICATION, CLASS 2B IS SUFFICIENT
The Swedish regulation for ducts (Imkanal 2012:2) states that if a purification system, such as ozone purification or UV light, is installed in the duct system, a cheaper material can be used for the duct. Any large kitchen powered by electricity or gas classifies as Class 2B and can therefor use black plate or galvanized plate in the ducts instead of stainless steel. Thereby, if the kitchen exhaust is purified with ozone you can save 70-80% of the cost for duct material. The costs vary depending on the length of the duct, number of bends, cleaning hatches and dampers. Using ozone as a purification method reduces grease in the exhaust air and therefor increases the fire safety. However, it is important to have a system that works properly and purifies the exhaust air continuously to maintain a fire safe duct system.

It is always the projector who is responsible for the design, dimensioning and function of the plant. Based on this and in consultation with the client and possibly also the user, the projector should choose the appropriate execution of the duct according to the needs of the business. The projector should consider the nature of the business and what is appropriate to conduct in the premises, and also what possible change in the business in the premises is conceivable. He should also investigate if there are suitable spaces for fan rooms and ventilation installation throughout the building, including exhaust air function. It is also advisable to make choices so that a change of business requires only minor intervention in the ventilation system and in the building. In addition, the projector should find out what type of organization exists around the restaurant business, as some installation components may need continuous and properly

performed maintenance to maintain the intended function.

The following classification provides examples of operations within the five material classes that the industry considers reasonable. They should not be regarded as definitive and do not relinquish the projector’s responsibility.

Class 1A - For all types of cooking
Class 1B - With extinguishing system
Class 2A - For heating kitchens etc.
Class 2B - With built-in purification
Class 3 - Housing, office, etc.

Note that these classifications are specific to Sweden, and your country might have different rules and regulations.