Jätteidenkäsittely

Yleensä jätteet mielletään negatiiviseksi asiaksi niistä tulevan hajun takia. Haju syntyy elintarvikejätteissä kasvavista mikro-organismeista. Kun jätteet viedään poltettaviksi, hajua vapautuu ennen polttouunia olevissa vaiheissa, eli kun jätteitä siirretään säiliöistä ja kun säiliöt ovat auki. Näissä vaiheissa prosessia on vaikea sulkea kokonaan ja saastunutta ilmaa vapautuu. Yleiset ongelma-alueet esitetään alla olevassa kuvassa:General waste incineration process

 Jätesäiliöt on puhdistettava ja tyhjennettävä säännöllisesti, jotta hajut vähenevät. Jos säiliössä on suuri määrä jätettä eikä säiliötä ole suljettu tiiviisti, haju on merkittävä ympäröivällä alueella. Hajua tulee erityisesti orgaanisista jätteistä, joita ei ole ehkä kerätty logistisista syistä. Pienissä jätemäärissä haju laimenee riittävästi valitusten välttämiseksi.

Hajusta tulee ongelma, kun sitä esiintyy lähellä ihmisiä ja suurina määrinä. Jätteenkäsittelylaitoksissa jäteautot tyhjentävät kuormansa isoihin varastointisäiliöihin. Jätteiden siirrossa jäteautoista laitoksen sisälle vapautuu hajua etenkin, jos käytetään kuljetinhihnajärjestelmää.

Laitosten sisällä olevissa jätevarastoissa säilytetään vaihtelevia määriä jätettä, jotta varmistetaan tasainen, jatkuva syöttö polttouuniin. Tässä vaiheessa jätettä käsitellään isoissa, puoliavoimissa tiloissa, joissa jätteiden kaato, nostureiden liikkeet ja konvektiovirtaukset saavat ilman nousemaan ylöspäin. Tällaisia isoja tiloja on vaikea sulkea ja niiden on oltava puoliavoimia, jotta jätteiden purkaminen ja käsittely olisi helpompaa. Hajujen rajoittamiseksi jäte voidaan käsitellä säiliöissä tai johtaa pois ilmanvaihtojärjestelmien avulla.

Semi open room for garbage handling

Hajuista johtuvia valituksia voidaan vähentää ja työskentelyolosuhteita parantaa usealla eri tavalla:

  • Prosessin sulkeminen ja poistokaasun käsitteleminen
  • Jätteiden keruun ja käsittelyn välisen ajan lyhentäminen
  • Prosessin sijoittaminen kauemmas asuinalueilta
  • Hajuja aiheuttavien mikro-organismien eliminoiminen
  • Säiliöiden säännöllinen tyhjentäminen ja puhdistaminen
  • Työntekijöiden suojavaatteiden käyttö

Isojen avointen tilojen hajujen poistoon on nykyään vain muutamia tekniikoita. Suoraan jätteisiin käytettävä käsittelymenetelmä on jätteiden suihkuttaminen erilaisilla liuoksilla, kuten hajunpoistoon tarkoitetuilla bakteeriliuoksilla. Veteen perustuvat järjestelmät lisäävät jätteen kosteuspitoisuutta, mikä lisää jätteiden painoa ja orgaanisten yhdisteiden liukenemista vaikeasti saavutettaviin rakoihin, joita ei voi puhdistaa ilman prosessin pysäyttämistä. Jätteenpolttolaitoksissa pesutekniikat vähentävät nettoenergian vapautumista, koska lisävesi on höyrystettävä. Lisäksi aktiiviset liuokset on ostettava ja varastoitava, ja niitä on ylläpidettävä jatkuvasti.

Perinteiset hajunkäsittelytekniikat toimivat hyvin, kuten aktiivihiili, joka vaatii hajujen keräämisen ilmastointiin. Se vaatii myös adsorboivan aineen varastoinnin ja vaihtamisen, joihin liittyy kustannuksia ja työvoimakuluja. Kolmen käsittelytekniikan vertailu esitetään alla olevassa taulukossa:

 

Otsonikäsittely

Ruiskutus

Aktiivihiili

Ylläpito

Alhainen Korkea Korkea

Ostohyödykkeet

Ei ole Korkea Korkea

Paineen lasku

Alhainen Alhainen Korkea

Energiakustannukset

Korkea Alhainen Alhainen

Työvoiman tarve

Alhainen Korkea Korkea

Otsoni on paras ratkaisu hajujen käsittelyyn isoissa avoimissa tiloissa. Isoissa varastointitiloissa otsonia voidaan käyttää säiliöiden ilman käsittelemiseen siten, että säiliöitä avattaessa vapautuu vähemmän hajua. Koska otsoni on tiheämpää kuin ilma, se voidaan ruiskuttaa korkealle, jolloin se käsittelee hajut laskeutuessaan alaspäin. Kun se pääsee kosketuksiin jätteiden kanssa, se tappaa bakteerit hajuyhdisteiden hapettamisen lisäksi. Tämä käsittelyvaihtoehto ei vaadi kemikaalien varastointia ja varastojen säännöllistä täydentämistä. Asennuksen jälkeen otsonijärjestelmä tuottaa otsonia tarpeen mukaan. Tuotantoa voidaan lisätä, vähentää tai se voidaan pysäyttää ilman järjestelmän vaurioitumista.

Oikein asennettuna ruiskutus tapahtuu siten, että mahdolliset otsonipäästöt kammiosta ovat lakisääteisten raja-arvojen alapuolella. Tällainen otsonin käyttö estää bakteerien kasvua ja vähentää ilmassa olevia mikro-organismeja huomattavasti, mikä vähentää työntekijöiden altistumista. Turvallisuuden varmistamiseksi asennetut otsonianturit pysäyttävät otsonin tuottamisen, jos otsonipitoisuus ylittää turvallisuusrajat päätiloissa.

Jos hajuvirtaukset on jo johdettu ilmanvaihtojärjestelmään, otsonia voidaan ruiskuttaa suoraan sinne, jolloin ilmanvaihdosta tulee hajuja poistava reaktori. Sen jälkeen voidaan asentaa mahdollinen suodatusratkaisu, kuten Nodora ja otsonia tuhoava laite Contra

Kuinka paha hajuongelmanne on kuumana kesäpäivänä? Tarjoamme analyysipalveluita, joissa mittaamme hajuja ja tutkimme, minkälaiset yhdisteet ovat niiden aiheuttajia. Ota meihin yhteyttä hajuongelmienne ratkaisemiseksi.

Ozone tech