Uusi sanitointiratkaisu panimoihin
 
NOPEA, VIHREÄ JA EDULLINEN SANITOINTI TEKNISEN KEHITYKSEN KÄRJESSÄ OLEVIIN PANIMOIHIN
 

PANIMOIDEN SANITOINTI JA DESINFIOINTI

Panimot ovat energiavaltainen, aikaa ja vettä vaativa toimiala. Panimoiden toiminnassa on kuitenkin tekijöitä, joiden muuttaminen parantaa kannattavuutta ja pienentää ympäristöjalanjälkeä. Otsonitekniikka on ratkaisu kaikkiin seuraaviin:
• Energiakustannusten pienentäminen
• Kemikaalien käsittely, varastointi ja annostelu puhdistuksessa ja desinfioinnissa
• Panimolaitteiden käyttöiän pidentäminen
• Tuotantoseisokkien vähentäminen
• Vedenkulutuksen pienentäminen

YLEISKATSAUS OTSONISTA

Otsoni on tehokkain käytettävissä olevista desinfiointiaineista. Se korvaa perinteiset kemikaalit, kuten hypokloriitin, peretikkahapon (PAA) ja vetyperoksidin. Se tarjoaa vähintään 20 kertaa korkeamman mikrobien inaktivointipotentiaalin, mikä tarkoittaa sitä, että pitoisuutta voidaan laimentaa ja desinfiointiaikaa lyhentää huomattavasti. Otsoni on hyvin hellävarainen materiaaleille. Otsoni tuotetaan paikan päällä tarpeen mukaan, ja sen ainoa raaka-aine on happi. Käytön jälkeen se hajoaa nopeasti ja luonnollisesti hapeksi jättämättä mitään kemiallisia sivutuotteita. Otsonia ei voi eikä pidä varastoida, mikä vähentää panimon varastotarpeita merkittävästi.

Katso esittelyvideomme ja tutustu panimoiden käymissäiliöiden, täyttökoneiden ja muiden prosessilaitteiden sanitointiin.

KÄYMIS- JA KYPSYTYSSÄILIÖIDEN DESINFIOINTI OTSONILLA

Otsonitekniikka voi korvata desinfiointikemikaalit, ja se voidaan integroida nykyiseen CIP-järjestelmään (Clean-in-Place) kaikkien panimon prosessilaitteiden sanitointia varten. Käymis- ja varastointisäiliöiden puhdistus- ja sanitointijaksoja voidaan lyhentää jopa 30 minuuttia per CIP-jakso. Otsoni on täydellinen korvaaja kuumalla vedellä desinfioinnille. Otsonin avulla vältetään putkien, liitosten ja säiliömateriaalien toistuva lämpölaajeneminen. Käytettäessä otsonia prosessilaitteiden CIP-järjestelmän osana myös putket puhdistuvat tehokkaasti. Loppuhuuhtelu voidaan välttää, koska järjestelmään ei jää mitään sivutuotteita. Tämä säästää vettä ja aikaa.

TÄYTTÖKONEET

Kaikki täyttölinjan komponentit voidaan desinfioida otsonilla osana CIP-jaksoa. Lisäksi sitä voidaan käyttää pullojen huuhteluun erityisesti mineraalivesien ja siidereiden tuotannossa, jossa pullojen huuhtelu on erittäin tärkeää. Täyttökoneiden sanitoinnissa yleensä käytetty kuuma vesi voidaan korvata kylmällä otsonilla, mikä säästää aikaa ja energiaa.

TYNNYRIEN PUHDISTAMINEN

Otsonoitu vesi sopii myös tynnyrien täyttökoneisiin ja niiden CIP-järjestelmään. Otsoni korvaa höyryn ja kuuman veden näissä järjestelmissä, mikä tekee siitä taloudellisen ratkaisun.

AROMIYHDISTEIDEN POISTAMINEN

Panimoissa, joissa valmistetaan peräkkäin erilaisia juomia, kuten sekaeriä olutta, siideriä tai maustettuja mineraalivesiä, voi esiintyä aromien ristikontaminaatiota. Otsonin tehokkaat hapetusominaisuudet tarjoavat uuden tavan poistaa aromiyhdisteitä, jotka voisivat muutoin pilata lopputuotteen.

AVOPINTOJEN OTSONISANITOINTI

Otsonoitu vesi on tehokas pintojen sanitointiaine (tunnetaan myös nimellä COP, clean out of place). Sitä voidaan käyttää kuljetinhihnoihin (esimerkiksi täyttölinjalla) sekä panimon lattioihin.

PECTINATUS JA MEGASPHAERA

Viime vuosina anaerobisista bakteereista, kuten erilaisista Pectinatus- ja Megasphaera-kannoista, on tullut vakava ongelma panimotoiminnalle. Niitä löytyy usein kypsytys- ja käymissäiliöistä sekä täyttökoneista. Otsonin ylivoimainen desinfiointikapasiteetti voimakkaana hapettimena tarjoaa ratkaisun myös tähän ongelmaan. Lue lisää otsonidesinfioinnin omalta sivulta.

SYÖTTÖVEDEN LAADUNVARMISTUS

Puhdas syöttövesi on ongelma elintarvike- ja juomateollisuudessa eri puolilla maailmaa. Otsoni on kustannustehokas menetelmä panimoiden syöttöveden sanitointiin, prosessilaitteiden sanitointiin ja koko laitoksen huuhteluun. Otsoni ei tarjoa vain tehokasta sanitointia, vaan se poistaa myös BOD:n ja COD:n. Vedestä tulee erittäin kirkasta, koska otsoni poistaa hiukkaset ja värjäytymät. Otsoni ei jätä mitään sivutuotteita tai makuja. Se on erinomainen vaihtoehto klooridioksidipuhdistukselle, jota käytetään yleisesti isoissa panimoissa.

Panimolaitteet, kuten putket, käymis- ja jäähdytyssäiliöt, on ehdottomasti puhdistettava käymisprosessin orgaanisten yhdisteiden jäämistä. Sen lisäksi, että ei toivotut hiukkaset ja ja yhdisteet tarttuvat
laitteiden sisäpintaan, ne mahdollistavat mikro-organismien lisääntymisen ja biokalvojen muodostumisen. Tämä vaikuttaa väistämättömästi lopputuotteen laatuun. Alla olevassa taulukossa näkyy joitakin puhdistus-
ja sanitointiaineita, joita käytetään nykyisin panimolaitteiden puhdistamiseen.

Ozonetechin koronapurkaukseen perustuvat otsonigeneraattorit (CD) yhdistettyinä happigeneraattoriin ovat erittäin tehokkaita ja vähän virtaa kuluttavia. Otsoni tuotetaan suljetussa järjestelmässä, joka kuvataan oikealla olevassa kuvassa. Kaikki reaktorisäiliön poistokaasussa jäljellä oleva otsoni tuhoutuu tehokkaasti, joten työympäristöön ei jää otsonijäämiä. Järjestelmä ei vaadi paljon tilaa, ja se toimitetaan EUR-kuormalavalla (120 x 80 cm, 47” x 31”).

Otsoni- tai ORP-antureita (Oxidation-Reduction Potential) käytetään käsittelytason valvonnassa ja aktiivisen otsonipitoisuuden määrittämisessä koko sanitointivaiheen ajan.

ELIMINOI SANITOINTIKEMIKAALIEN TARPEEN
Otsonia voidaan käyttää sanitointiaineena CIP-kokonaisajan lyhentämiseksi, vesisäästöjen toteutumiseksi ja kemikaalien käsittelyn ja kulutuksen vähentämiseksi. Oikealla olevassa kuvassa esitetään hyödyt, jotka saavutetaan nykyisen CIP-järjestelmän korvaamisesta Ozonetechin integroidulla ratkaisulla. Lue lisää CIP ja prosessilaitteet verkkosivultamme.

Otsonin käytöllä esihuuhteluvaiheessa voidaan välttää desinfiointikemikaalien käyttö, mutta se parantaa myös alkalipuhdistamista, mikä vähentää edelleen kemikaalien käyttöä.

KORVAA KUUMA VESI SANITOINNISSA OTSONILLA
Monet panimot käyttävät kuumaa vettä säiliöiden, täyttökoneiden ja muiden prosessilaitteiden sanitoinnissa. Otsoni tarjoaa suuria energiansäästömahdollisuuksia hygieenisiksi suunnitelluissa järjestelmissä ja vähentää ei toivottuja bakteereita 3 log-yksikön verran 10–15 minuutissa.

Huomattavan energiansäästön lisäksi laitteiden käyttöaika pitenee ja huolto-ongelmat vähenevät, kun vältetään usein esiintyvät mekaaniset jännitykset lämmityksen ja jäähdytyksen aikana CIP-jaksojen välissä. Vuotuiset tuotantoseisokit voivat vähentyä jopa 300 tunnilla, mikä lisää tuotantokapasiteettia.

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin, jos haluat siirtyä ympäristöystävällisempään ja kestävämpään tekniikkaan sanitoinneissa. Se säästää aikaa ja energiaa, vähentää vedenkulutusta ja tekee tuotannosta sujuvampaa.
Estimated annual savings for large scale, middle size and craft breweries by replacing hot water sanitation with ozone. Calculations are based on 85 deg C hot water sanitation once per day.

On aika hylätä vanhat rutiinit. Miksi ette ottaisi askelta eteenpäin, nyt kun kestävyys ja vihreät tekniikat hyväksytään ohjaaviksi periaatteiksi useimmilla toimialoilla?
Hyötyjä on paljon, ei pelkästään taloudellinen hyöty.

Tarjoamme nopeamman ja tehokkaamman ratkaisun veden ja prosessilaitteiden sanitointiin kaikenkokoisille panimoille. RENA Water Solutions on käyttövalmis otsonijärjestelmä, helppo asentaa ja käyttää, ja se kattaa desinfiointitarpeet täydellisesti koko laitoksen osalta.

HELPPO KÄYTTÖÖNOTTO
Järjestelmät on suunniteltu siten, että niissä on integroidut hydrauliikkaliitännät. Ne voidaan asentaa sekä olemassa olevaan putkistoon että vesisäiliöihin. Otsoni liukenee tehokkaasti veteen korkeintaan

1 ppm pitoisuudella, mikä riittää lyhentämään sanitointijaksoja verrattuna desinfiointikemikaaleihin, kuten peretikkahappoon, hypokloriittiin tai kuumaan veteen. Kaikissa järjestelmissä on integroidut ohjaus- ja turvaominaisuudet, jotka mahdollistavat luotettavan ja turvallisen käytön. Asennus on helppo sekä olemassa oleviin että uusiin panimoihin.

EI OSTETTAVIA TAI KÄSITELTÄVIÄ RAAKA-AINEITA
Käyttämällä otsonijärjestelmiämme puhdistus- ja sanitointiohjelmassa vältytte vaarallisten desinfiointikemikaalien käsittelyltä. Otsoni tuotetaan välittömästi paikan päällä ja tarpeen mukaan.

Käytämme luonnollista ulkoilmaa hapen tuottamiseen. Tätä happea käytetään sitten otsonin valmistukseen. Tämä tekee menetelmästämme ympäristöystävällisen, ja se parantaa merkittävästi terveys- ja

turvallisuustekijöitä tuotannossanne. Yksi sanitointijakso otsonilla kuluttaa pienemmissä panimoissa vain 0,3 kWh ja isoissa panimoissa alle 1 kWh.

TÄRKEIMMÄT HYÖDYT
• 100 %:sti bakteeriton syöttövesi ilman kemikaaleja
• Liuenneen otsonin pitoisuus korkeintaan 1 ppm
• Toiminnan käynnistys ja pysäytys yhdellä painalluksella
• Vältät lämmön ja kemikaalien käsittelemisen
SANITOINTIKEMIKAALEJA EI TARVITA
Otsoni ei jätä mitään kemiallisia jäämiä. Ei tarvetta vesihuuhteluun desinfioinnin jälkeen. Puhdistus ja sanitointi kuluttavat paljon vettä, ja panimo voi säästää jopa 10 % veden kokonaiskulutuksesta. Yhtä tärkeää on se, että kaikkien sanitointikemikaalien käyttö voidaan eliminoida. Kuuma vesi voidaan korvata kylmällä otsonilla, mikä pienentää energiakuluja merkittävästi.
DESINFIOINTI VIIDESSÄ MINUUTISSA NAPIN PAINALLUKSELLA
Otsoni on tehokkain saatavilla oleva desinfiointiaine. Se on jopa 3 000 kertaa tehokkaampi kuin hypokloriitti ja peretikkahappo. Se ylittää vaaditut mikrobien tappamisnopeudet vain 1 ppm:n pitoisuudella nopeammin kuin muut desinfiointikemikaalit. Varmistat bakteerittoman prosessiveden ja prosessilaitteiston muutamassa minuutissa. Painat vain nappia.
Oikealla oleva kaavio esittää vuotuiset säästöt kemikaaleissa, vedessä ja energiassa panimon kapasiteetin mukaan (USD)

Vaihda otsoniin. Se pienentää välittömästi vesi-, energia- ja kemikaalikustannuksia, ympäristökuormitusta sekä pidentää seisokittomia tuotantoaikoja.

Grebbestad on kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden suosima paikka, mutta siellä sijaitsee myös Ruotsin vanhin mikropanimo. Panimossa valmistetaan monia suosittuja olutmerkkejä, kuten India Pale Lager, Saison ja ruotsalaista joulun klassikkojuomaa nimeltä Julmust. Ruotsin kauniilla länsirannikolla sijaitseva panimo on käyttänyt perinteistä happoa ja kuumaa vettä käymissäiliöiden, täyttökoneen ja muiden prosessilaitteiden sanitointiin.

Panimo on nyt päivittänyt sanitointirutiininsa Ozonetechin otsonijärjestelmään, mikä on tuottanut konkreettisia toiminnallisia hyötyjä ja pienentänyt ympäristöjalanjälkeä.

ONGELMA
Grebbestadin panimo on vuodesta 1995 lähtien käyttänyt suuria määriä kemikaaleja ja kuumaa vettä kaikkien prosessilaitteiden sanitointiin, joka on välttämätön toimenpide tuotteiden korkean laadun ylläpitämiseksi ja tuotteiden pilaantumisen estämiseksi. Se on yksi eniten vettä kuluttavimmista ja kalliimmista toiminnoista. Lisäksi siihen liittyy kemikaalien käsittelyongelmat.

Otsonin erinomaiset sanitointiominaisuudet tarjosivat houkuttelevan ratkaisun panimolle.

RATKAISU
Panimo asensi yhteistyössä Ozonetechin kanssa suorituskykyisen otsonijärjestelmän, joka mahdollistaa tehokkaan sanitoinnin ja desinfioinnin usein toistuvissa CIP-puhdistuksissa. Ozonetechin RENA Vivo

-järjestelmä on käyttövalmis ratkaisu panimossa alusta alkaen käytetyn hapon ja kuuman veden tilalle.

Otsonipitoisuutta säädetään desinfioinnin aikana intuitiivisella kosketusnäytöllä, mikä mahdollistaa sanitoinnin tarpeen mukaan eikä jätä kemikaalijäämiä. Kuuman veden tai vaarallisten kemikaalien käsittelyä ei enää tarvita.

ARVIOINTI
Uusi RENA Vivo A-sarjan suorituskykyinen otsonijärjestelmä on vähentänyt merkittävästi desinfiointikemikaalien käsittelemistä sekä niihin liittyviä kustannuksia. Myös vedenkulutuksen vähentyminen on toteutunut, koska kemialliset jäämät on eliminoitu. Sanitointiaika on lyhentynyt järjestelmän tehokkaan desinfiointikapasiteetin ansiosta.

Poppels-panimo on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista panimoista ja sillä on jo vihreä ympäristöystävällinen profiili. Nyt panimo on ottanut merkittävän askeleen eteenpäin ympäristövaikutusten vähentämiseksi ottamalla käyttöön otsonitekniikan päivittäisiin toimintoihin.

Panimo sijaitsee huippumoderneissa tiloissa Partillessa Ruotsissa, joissa se pystyy vastaamaan oluttuotteidensa kasvavaan kysyntään ympäri maata. Panimo tuottaa monia suosittuja olutmerkkejä, kuten Russian Imperial Stout ja Belgian Wit. Panimoryhmä halusi korvata kemikaalien kulutuksen ja käsittelyn kestävämmällä vaihtoehdolla. Otsoni valittiin korvaamaan nykyinen sanitointiaine.

ONGELMA
Nopeasti kasvava tuotanto merkitsee korkeita kulutushyödykekuluja sekä kemikaalien käsittelyä ja varastointia. Panimon henkilökunta joutui käsittelemään peretikkahappoa, jota käytettiin rutiininomaisesti käymissäiliöiden ja täyttökoneiden desinfiointiin jokaisen tuotantosyklin jälkeen. Peretikkahappo on yleisesti käytetty sanitointiaine, joka vaatii huolellista käsittelyä ja prosessilaitteiden huuhtelua, jotta oluessa ei olisi jäämiä siitä.

RATKAISU
Suorituskykyinen otsonijärjestelmä asennettiin nykyiseen CIP-järjestelmään yhteisprojektina Ozonetechin kanssa. Otsoni on nyt korvannut hapon käytön. Otsonia tuotetaan vain tarpeen mukaan ja turvallisella tavalla. Nestemäinen otsoni kiertää nyt

järjestelmässä prosessilaitteiden alkalipuhdistuksen jälkeen.

Ozonetechin RENA Vivo A-sarja asennetaan CIP-pääjärjestelmään yhdistettyyn sivuvirtaan. Otsonin käyttäminen prosessilaitteiden sanitointiin vaatii tehokkaan happisyöttöisen ja vesijäähdytteisen otsonijärjestelmän, jossa on integroituna kaasun-nestemäisen otsonin siirtojärjestelmä.

ARVIOINTI
Käymissäiliöiden ja täyttökoneen otsonisanitoinnin jälkeen desinfiointitulokset validoidaan ATP-analyysillä. RENA Vivo -järjestelmän tulokset vastaavat niitä korkeita vaatimuksia, jotka Poppels-panimolla on. Panimon työntekijöillä on nyt työympäristö, jossa ei ole happoja.