Rasvanerottimet

Hajujen otsonikäsittely rasvanerottimista

Hajujen otsonikäsittely rasvanerottimista

Standardin EN1825-1 mukaan rasvanerottimet on asennettava, jos vaarana on merkittävien rasvamäärien huuhtoutuminen viemäreihin. Rasvanerottimet ovat yleensä välttämättömät kiinteistöissä, joissa on ravintoloita ja ateriapalveluita vuokralaisina.

Jätevedessä oleva rasva aiheuttaa ongelmia viemäriverkostoon ja pumppausasemille. Rasva kerääntyy vesijohtoverkkoon ja voi aiheuttaa tukoksia ja tulvavahinkoja ja käsittelemättömän jäteveden vapautumisen paikallisiin vesistöihin. Kerääntynyt rasva voi aiheuttaa ongelmia myös rikkivedyn muodostumisen, putkistojen korroosiovaurioiden ja terveys- ja työturvallisuusriskien takia.

Ongelmia aiheutuu melkein aina muille asukkaille rasvanerottimesta huolimatta. Erottimesta tuleva haju leviää ilmastointikanavia ja poistoputkia pitkin tai suoraan sijaintipaikastaan.

Otsoni eliminoi hajut ja mikro-organismit erittäin nopeasti ja tehokkaasti, eikä se jätä mitään kemiallisia sivutuotteita. Otsonin käyttämisellä voidaan eliminoida näiden hajujen leviäminen sekä parantaa merkittävästi tilojen hygieniaa.

Ozone tech