Paranna paloturvallisuutta

 Installera ozonrening och minimera brandrisken

Yli 40 % tulipaloista saa alkunsa keittiöstä

Palon syttyminen vaatii kolme asiaa: polttoainetta, happea (ilmaa) ja lämpöä. Kaikki kolme tekijää ovat olemassa, jos kupu/poistokanava on täynnä rasvaista poistoilmaa esim. wokkipannujen, rasvakeittimien ja/tai paistopariloiden takia. Jos poistat yhden tekijän, palovaara pienenee.

Noin 40 % ravintoloiden ja hotellien tulipaloista alkaa keittiöstä ja siellä noin puolet alkaa liedestä.

Henkilövahinkojen vaaran lisäksi omaisuus- ja materiaalivahinkojen osuus on merkittävä, usein yli 50 000 euroa ravintolaa kohden. Ravintolan sulkeminen korjausten takia aiheuttaa myös liikevaihdon menetyksen. Vakuutus korvaa joissakin tapauksissa liikevaihdon menetyksen, mutta ei aina.

Nestekaasut (LPG- tai LP-kaasu tai propaani) on poistettava tulipaloalueelta leviämisen estämiseksi. Tulipalo, joka alkaa rajoitetulla alueella, uhkaa levitä laajalle, jos likaisten kanavien rasva syttyy.

Keittiön poistoilman käsittely otsonilla pienentää palovaaraa

Otsoni on tehokas väline rasvahiukkasten kemialliseen hajottamiseen ja niiden muuttamiseen hiilidioksidiksi, vedeksi ja pieneksi määräksi pölyä, jotka siirretään ilmanvaihtojärjestelmän läpi ilman että ne tarttuvat kiinni kanavan sisäseinämiin. Tällä estetään energiarikkaan ja syttyvän rasvan kerääntyminen ilmanvaihtokanavaan.

Keittiöpalojen yleisimmät aiheuttajat

Med ozonrening ökar brandsäkerheten

  • Rasvakeittimen liian korkeat lämpötilat
  • Herkästi syttyvät kasviöljyt
  • Vanha, herkästi syttyvä öljy rasvakeittimessä
  • Rasvajäämät hormissa ja ilmanvaihtokanavissa
  • Väärin kohdistetut sprinklerit pyörillä olevien laitteiden siirtojen takia
  • Väärin toimivat sprinklerit rasvan tukkimien putkien takia

Paloturvallisuuden parantaminen

Välitön seuraus rasvaisen keittiön poistoilman otsonikäsittelystä on paloturvallisuuden merkittävä parantuminen. Otsonikäsittely estää rasvan muodostumisen kanaviin hajottamalla rasvan ilmasta. Tämä poistaa tulipalon vaatiman polttoaineen. Tämä myös vähentää kanavan sisäosien manuaalista puhdistamistarvetta ja pidentää hiukkassuodattimien vaihtovälejä.

Sammutusjärjestelmä

Myynnissä olevat laitteet perustuvat pääasiassa palon ”tukahduttamiseen” eli hapen poistamiseen. Tämä tehdään joko suihkuttamalla vaahtoavaa ainetta, jauhetta tai hiilidioksidia liekkeihin hapen syötön estämiseksi. Lisäetuna tämä aine, jonka tarkoituksena on jäähdyttää polttoainetta, poistaa myös jonkin verran lämpöä. On myös olemassa keittiökupuihin asennettavia nestepohjaisia sammutusjärjestelmiä, joiden pääasiallinen tarkoitus on suojata keittiöhenkilökuntaa ja estää tulipalojen leviäminen laajemmalle.

Säännölliset tarkastukset

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kanavat ovat kalliita, mutta myös turvallisia palontorjunnan kannalta. Tämä johtuu ruostumattoman teräksen ominaisuudesta kestää ilmanvaihtokanavassa olevien rasvakertymien kautta leviäviä tulipaloja ja niiden korkeita lämpötiloja.

Keittiön poistoilmakanavissa, joissa on sisäänrakennettu puhdistusjärjestelmä, kuten otsonikäsittely tai UV-lamput, on pienempi palovaara. Tästä syystä niissä voidaan käyttää edullisempia materiaaleja kuin ruostumaton teräs (riippuen maassasi voimassa olevista palontorjuntaa koskevista määräyksistä ja suosituksista). Lisäksi kanavien puhdistustarve on pienempi, koska rasvahiukkaset poistetaan jatkuvasti poistoilmasta.

Kanavan tarkastus- ja puhdistusvälit on päätettävä tapauskohtaisesti.

Ota meihin yhteyttä , jos sinulla on kysyttävää.

 

Ozone tech