Optimoi lämmön talteenotto

Rena köksfrånluften och tjäna pengar!

Puhdista keittiön poistoilma ja säästä kymmeniä tuhansia euroja vuosittain!

Rasvainen ja likainen poistoilma aiheuttaa kustannuksia. Se on arvokas resurssi, jos se puhdistetaan.

Ravintola, jonka poistoilmanopeus on noin 5 000 m3/t, menettää jopa 14 000 euron arvosta lämpöenergiaa vuosittain käyttöolosuhteista riippuen. Ilmanpuhdistusjärjestelmän ja lämmöntalteenottoyksikön takaisinmaksuaika voi olla vain muutama vuosi.

Keittiöilmastointi vaaditaan hyvien työskentelyolosuhteiden takaamiseen, kuumuuden sekä hajujen ja kosteuden poistamiseen ja puhtaan ilman syöttämiseen. Kuitenkin pelkästään Ruotsissa arvioidaan 280 miljoonan euron häviävän rakennuksista ilmastoinnin kautta lämpöenergian muodossa.

Suurkeittiöiden energiatehokkuuden parantamiseen suunnattuja hankkeita on meneillään. Energiasäästöjä voidaan saada valitsemalla oikeat laitteet, hyödyntämällä tarpeen mukaan ohjattua ilmanvaihtoa, noudattamalla laitteiden huoltovälejä ja kouluttamalla henkilökuntaa. Keittiön poistoilmassa menetetty (lämpö)energia vastaa suurimmista mahdollisista energiasäästöistä, se on mahdollisesti jopa 40 % keittiön kokonaisenergian kulutuksesta.

Keskikokoisessa keittiössä voidaan säästää kymmeniä tuhansia euroja vuosittain käyttämällä lämmönsiirrintä lämmön talteenottoon poistoilmasta.

Aloita ilmanpuhdistus ja asenna lämmönsiirrin. Potentiaaliset säästöt ovat merkittäviä jo alhaisilla lämpöhyötysuhteilla.

Värmeväxlare

Puhtaan teoreettisesti, miten otetaan talteen mahdollisimman suuri määrä energiasta?

Seuraavassa muutamia vinkkejä siitä, kuinka saat talteen mahdollisimman suuren osan energiasta:

1. Hanki korkealaatuinen lämmönvaihdin
Näe vaivaa lämmönvaihtimen valinnassa. Valitse luotettava malli, jolla on korkea hyötysuhde ja pidä se puhtaana, jotta se ei menetä tehoaan. Laitteen käyttöolosuhteiden on oltava ihanteelliset – koko ajan. Vain tällöin maksimaalinen lämmön talteenotto onnistuu vuodesta toiseen.

2. Poista mahdollisimman suuri osa rasvasta ennen kuin ilma pääsee lämmönvaihtimeen
Varmista, että lämmönvaihtimen esisuodattimeen pääsevä ilma on aina mahdollisimman puhdasta. Tämä on tärkeää, sillä isoilla rasvamäärillä on monia haittavaikutuksia. Ne aiheuttavat paineen laskun poistokanavassa ja lämmönvaihtimen teho laskee. Lämmityskustannukset nousevat, esisuodatin on vaihdettava ja lämmönvaihdin puhdistettava useammin

3. Ymmärrä erilaisten teknisten menetelmien hyvät ja huonot puolet – ja tee oikea valinta
Kuuma rasvainen ilma liikkuu 3–5 m/s matkallaan lämmönvaihtimeen. Valitse menetelmä, joka poistaa tehokkaimmin miljardit pienet rasvahiukkaset ja aerosolit, jotka liikkuvat ilmavirran mukana. Valitse lisäksi menetelmä, joka pitää poistokanavan koko ajan puhtaana!

Aseta tiukat vaatimukset käsittelyratkaisulle

Ilmanpuhdistuksen tavoitteena on minimoida lämmönvaihtimeen pääsevän rasvan määrä. Mielestämme hyvän ratkaisun pitäisi täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Sen täytyy poistaa suurin osa ilmavirrassa olevista rasvahiukkasista ja aerosoleista
 • Käsittelykapasiteetin väheneminen ajan kuluessa saa olla vain marginaalista
 • Huollon, kunnossapidon ja muiden käsittelyjen tarpeen on oltava mahdollisimman pieni
 • Käsittelyratkaisu ei saa aiheuttaa toimintahäiriöitä, paineen laskuja tai vaikuttaa muutoin ilmastointiin
 • Käsittelyn on toimittava niin hyvin, että poistokanava vaatii vain harvoin puhdistamista käsin
 • Käsittelykapasiteetin vähentämisen ja lisäämisen on oltava helppoa

Vältä aktiivisia ja liikkuvia osia poistokanavassa ja kuvuissa

Suosittelemme välttämään aktiivisten ja liikkuvien osien käyttämistä poistokanavassa ja kuvuissa. Jos laite sijoitetaan puhdistamattomaan ilmanvirtaukseen, käsittelykapasiteetti laskee nopeammin ja laite vaatii enemmän kunnossapitoa, puhdistamista ja varaosien vaihtoa.

Broschure The grease must be removed

Energiatehokas ammattikeittiö vaatii näiden tekijöiden yhdistelmän asianmukaisesti asennettuna.

Tutkimukset osoittavat, että suurin osa potentiaalisista säästöistä tulee alla esitetyistä viidestä tekijästä ja niistä huolehtiminen antaa parhaan hyödyn:

 • Keittiön tekniikka – valitse laitteita ja työvälineitä, jotka kuluttavat vähän energiaa ja/tai toimivat tarpeen mukaan ohjattuina
 • Ilmanvaihto – käytä tarpeen mukaan ohjattavaa ilmanvaihtoa, puhdista poistoilma ja ota lämpö talteen puhdistetusta ilmasta
 • Jäähdytys: jääkaapit, pakastustilat jne. / Vaihda jäähdytys, mikäli mahdollista, esim. jätetiloissa
 • Kunnossapito – laitteiden säännöllinen huolto mahdollistaa niiden energiatehokkuuden pysymisen korkeana ja tasaisena. Tämä johtaa pienempään energiankulutukseen
 • Henkilökunta – kouluta henkilökuntaa! Henkilökunnan tehokkaalla laitteiden käytöllä on suuri vaikutus energiankulutukseen

Ozone tech