Miksi keittiön poistoilma käsitellään

Rena matos och fett med ozon

Ammattikeittiöissä ja ravintoloissa - etenkin niissä, joissa käytetään rasvakeittimiä - poistoilma sisältää runsaasti rasvaista ruoankäryä.

Ruoankäryt sisältävät lämpöenergiaa, hajumolekyylejä, nokea ja rasvahiukkasia. Kuumuus saa rasvan muuttumaan joko nestemäiseen tai kaasumaiseen muotoon tai aerosoliksi.

Keittiön ilmanvaihdon pitäisi taata hyvä työympäristö poistamalla ruoanlaiton käryt, lämmön ja hajut keittiöstä ja tuomalla samanaikaisesti tilalle raitista ilmaa. Ihannetapauksessa ilmanvaihtojärjestelmä varmistaa, että keittiön toiminta ei vaikuta haitallisesti muihin osiin kiinteistöä tai sen ympäristöön.

Alla olevassa piirustuksessa esitellään ammattikeittiön poistoilmajärjestelmä, jossa ei käytetä otsonikäsittelyä.

Isot rasvahiukkaset erotellaan ja kerätään keittiökuvussa olevaan ilmansuodattimeen. Hajuja ja pienempiä ilmassa kulkeutuvia rasvahiukkasia sisältävä ilma siirtyy sitten ilmastointikanavaan. Ilman tehokasta ja jatkuvaa ilmanpuhdistusta tällainen ilma kulkee poistoilmanvirtauksen mukana koko kanavan läpi ja kiinnittyy kanavan seinämiin, lämmönvaihtimeen ja lämmönvaihtimen esisuodattimeen. Pieni osa jää ilmaan ja kulkeutuu hajuina ympäristöön.

Ajan myötä keittiön ilmanvaihtokanaviin kerääntyy rasvajäämiä. Rasva on hyvin energiapitoinen polttoaine. Tästä syystä se aiheuttaa syttyessään todellisen palovaaran. Lue lisää paloturvallisuuden parantamisesta.

Ilmanvaihdon poistosta ympäristöön tulevat hajut voivat aiheuttaa valituksia asukkailta ja yrityksiltä. Nämä valitukset voivat johtaa siihen, että viranomaiset pakottavat vastuuhenkilön välittömiin toimenpiteisiin. Lue lisää hajuhaittojen vähentämisestä.

Ravintolat ja ammattikeittiöt, joissa käytetään rasvakeittimiä, grillejä, wokkipannuja tai paistopariloita, vaativat luotettavan ja korkeatehoisen puhdistusjärjestelmän, joka puhdistaa ilmaa rasvasta jatkuvatoimisesti.

Puhdistamalla poistoilman ja keittiökanavan mahdollistat seuraavat asiat:

Kuuma puhdistettu ilma on arvokas asia, joka vaikuttaa suoraan koko kiinteistön energiankulutukseen

Esimerkkinä ravintola, jonka poistoilmanvirtaus on 5 000 m3/t (eli 1 380 l/s). Ravintola menettää energiaa noin 13 500 euron arvosta joka vuosi.

Noin 82 % energiasta voidaan kierrättää ja suuria rahasummia säästää, kun käytetään tehokasta poistoilman puhdistusta. Katso oikealla olevaa kaaviota.

Lue lisää tehokkaasta rasvan vähentämisestä poistoilmasta.

 

Ozone tech