Ympäristöystävällinen vaihtoehto

Ozonrening minskar miljöpåverkan

Luonnossa esiintyvä kaasu

Otsoni on kaasu, jota esiintyy ympäristössä luonnostaan. Otsonia muodostuu, kun happi, joka koostuu kahdesta happiatomista, altistuu salamoinnille tai UV-säteilylle. Otsonilla on korkea hapetuspotentiaali, mikä tarkoittaa sitä, että se on altis reagoimaan muiden yhdisteiden kanssa täydellisissä hapetusreaktioissa.

Otsoni on kuitenkin myös epävakaa molekyyli, mikä tarkoittaa sitä, että se ”palaa” spontaanisti happimolekyyleiksi, jos hapetettavaa yhdistettä ei ole saatavilla.

Otsonilla on lyhyt puoliintumisaika, erityisesti verrattuna muihin kotitalouksien puhdistusaineisiin, kuten natriumhypokloriittiin, jonka puoliintumisaika on useita vuosia ympäristöolosuhteista riippuen.

Ratkaisumme tuottavat otsonia paikan päällä käyttämällä pienen määrän happea ympäröivästä ilmasta. Tämä pienentää ympäristövaikutuksia verrattuna muihin puhdistusmenetelmiin.

  • Kemikaalien/bakteerien jatkuvaa hankkimista, kuljettamista, varastoimista ja täydentämistä ei tarvita
  • Ei kemikaalien käsittelyä
  • Ainoa vaatimus on sähkö

Keittiön poistoilman puhdistaminen otsonilla mahdollistaa säästöjä, kuten:

Bevara inte bara miljön, utan också dina utgifter

  • Lämmityskustannuksissa jopa 80 %:n säästö
  • Kanavan puhdistus tehdään harvemmin, mikä merkitsee vähemmän toimintaseisokkeja
  • Kokonaisenergiankulutuksessa jopa 30 %:n säästö!

Lue lisää otsonista tästä. Jos haluat syventää tietojasi otsonikäsittelystä, hae jollekin maksuttomista kursseistamme Otsoniakatemiassa!

Ozone tech