Vähemmän hajuhaittoja

Reducera lukter med ozon

Ruoankäry sisältää runsaasti erilaisia yhdisteitä, jotka tuottavat hajua (hajumolekyylejä). Eltaantuneet rasvakertymät voivat myös aiheuttaa pahaa hajua poistoilman kautta, mikä voi häiritä lähellä asuvia. Rasvapohjaisissa yhdisteissä viihtyvät bakteerit voivat myös tuottaa hajuaineita. Ruoanlaiton aiheuttamat hajuyhdisteet ovat tavallisesti haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka joutuessaan kosketuksiin otsonin kanssa, hapettuvat vedeksi, hiilidioksidiksi ja jonkin verran pölyksi.

Hajujen poisto on paloturvallisuuden ja tehokkaan lämmön talteenoton lisäksi yksi tärkeimmistä syistä käyttää otsoniin perustuvaa ilmanpuhdistusta.

  • Jatkuva ja luotettava ilmanpuhdistus otsonilla vähentää ruoankäryä huomattavasti. Tämä taas puolestaan vähentää hajusta häiriintyvien naapureiden valituksia
  • Vaatimukset hajujen vähentämiseksi ovat vielä suuremmat, jos poistokanava sijaitsee lähellä asuinrakennuksia. Näissä tapauksissa tulisi harkita täydellistä hajujen käsittelyratkaisua.

Jos ravintolayritys saa valituksia hajuista, kunta voi vaatia toimenpiteitä, jotta toiminta saa jatkua. Kaupunkialueilla poistoilman puhdistaminen otsonilla saattaa auttaa ravintolaluvan saamisessa.

Ravintola suljetaan naapurien hajuvalitusten takia

Klagomål på dålig lukt från matos kan ge grova konsekvenser

Yhdestä pienestä naapureiden ruoankäryn hajua koskevasta valituksesta saattaa kasvaa hallitsematon ongelma.

Haju on hyvin subjektiivinen asia ja naapureiden valitukset ruoanvalmistuksen hajuista eivät ole hyvä asia liiketoiminnalle. Pahimmassa tapauksessa vuokranantaja tai viranomaiset joutuvat sulkemaan ravintolan.

Hajut ovat vaikea asia, koska hyvää vertailukohdetta tai välinettä niiden tunnistamiseen/mittaamiseen ei ole. Tämän takia viranomaisten on usein pakko tehdä arviointinsa subjektiivisen hajuaistimuksen perusteella. Tietty määrä hajua voidaan sallia, mutta se on aina tapauskohtaista ja riippuu hajun voimakkuudesta, kestosta, taajuudesta, kellonajasta ja monesta muusta muuttujasta. Jos viranomaiset katsovat, ettei hajua voida hyväksyä, he voivat vaatia toimenpiteitä.

Hajuongelmat eivät häviä itsekseen, jos niiden lähde ja olosuhteet pysyvät muuttumattomina. Toimenpiteitä tarvitaan ja otsonikäsittelyä voidaan käyttää hajujen vähentämiseen, poistamiseen tai ainakin ongelman rajoittamiseen.

Byrokraattinen termi saattaa olla ”häiriö” tai ”haitta”, mutta me puhumme yleensä pahasta hajusta. Ensimmäiseksi valitukset osoitetaan yleensä kiinteistön omistajalle ja/tai ravintolan omistajalle (heillä on yleensä jaettu vastuu). Jos valituksiin ei reagoida, otetaan yleensä yhteys viranomaisiin.

Tästä syystä on tärkeää huomioida tietyt asiat suunnitteluvaiheessa, kuten:

  • Onko ravintolan lähellä asuntoja?
  • Mihin poistoilma menee keittiöstä?
  • Ruoanvalmistustavat?

Älä epäröi pyytää meiltä apua!

Nodora hajujen poistoon

Rena lukterna med Nodora

Nodora on itse kehittämämme ratkaisu kaikenlaisten hajuhaittojen käsittelyyn. Nodora on täydellinen lisä RENA-järjestelmään, jotta saavutetaan suurten ja erittäin likaisten virtausten tehokas puhdistus.

Nodora on suunniteltu sopimaan useimpiin yleisiin ratkaisuihin, ja sen modulaarinen suunnittelu mahdollistaa tehokkaan hajujen poiston ilmavirran, saastekuormituksen ja vaatimusten mukaan. Tämän lisäksi laite on suunniteltu toimimaan pienellä painehäviöllä, mikä laajentaa käyttöalueiden määrää ilman puhaltimien tai generaattoreiden vaihtotarvetta.

RENA Kitchen Solutions ja Nodora yhdistettyinä tarjoavat enemmän mahdollisuuksia ammattikeittiön suunnitteluvaiheessa. Hajuja sisältävä poistoilma voidaan käsitellä ja purkaa herkillä alueilla, kuten maanpinnan tasolla lähellä asuinalueita.

Lisätietoa Nodorasta tästä tai lataamalla esitteemme.

Tapaustutkimukset – hajujen poistaminen

Hajut ja hajuhaitat ovat monimutkaisia ongelmia ja oma tieteenalansa. Poistamalla 50 % hajuyhdisteistä keittiön poistoilmasta harvoin tarkoittaa 50 %:n poistoa havaituissa hajuissa.

Kaikilla hajuyhdisteillä on oma ainutlaatuinen hajukynnyksensä (taso, jolla se havaitaan) ja hajuintensiteettinsä. Yli 25 vuoden kokemuksella ja perusteellisella tutkimustyöllä pystymme tällä hetkellä toimittamaan hajujenpoistoratkaisuja, jotka on räätälöity kunkin projektin omien määritysten ja vaatimusten mukaan.

Lue lisää seuraavista tapaustutkimuksista (löydät lisää ladattavista).

Nodora och RENA behandlar lukter på exklusiv nattklubb Minimerad lukt från kolgrill med RENA Akademiska renar lukterna med ozon

Ozone tech