Pienemmät käyttökustannukset

Rena köksfrånluften och tjäna pengar!

Lämmön talteenotto, kemikaalien käyttö, kanavien puhdistaminen ja yleinen kunnossapito ovat kaikki tärkeitä parametreja ammattikeittiöiden käyttökustannuksissa.

Kiinteistön talous (joskus myös vuokralaisten) hyötyy otsonikäsittelystä, koska:

  • Optimoitu lämmön talteenotto pienentää lämmityskustannuksia
  • Ei kemikaalien käyttöä, otsoni tuotetaan ympäristöilmasta. Tämä merkitsee sitä, että kemikaalien tai bakteerien jatkuvaa hankkimista, kuljettamista, varastoimista ja täydentämistä ei tarvita.
  • Vähemmän kanavien puhdistamista, pakolliset kanavien puhdistukset voidaan tehdä harvemmin, koska rasva poistetaan ennen kuin se tarttuu mihinkään pintaan.

Keittiön poistokanavan puhdistaminen

Keittiöiden ilmanvaihtojärjestelmien tarkoituksena on lämmön, kosteuden, rasvan ja käryjen johtaminen pois tiloista ja raikkaan ilman tuominen tilalle.

Rasvakertymät poistokanavissa ovat ammattikeittiöiden suurimpia uhkia. Rasva syttyy helposti ja sen palamislämpötila on korkea. Tästä syystä se aiheuttaa laajoja, hallitsemattomia tulipaloja, joita on vaikea sammuttaa. Tämän takia kaikki ravintoloiden ja ammattikeittiöiden poistokanavat tulee puhdistaa säännöllisesti palovaaran pienentämiseksi.

Restaurants are the most energy consuming buildings

Otsoni hajottaa rasvahiukkaset ja aerosolit ilmasta molekyylitasolla. Samalla tavalla kuin sakset leikkaavat ohuen langan, otsoni ”leikkaa” orgaaniset (hiili)ketjut rasvamolekyyleistä ja tuottaa hiilidioksidia, vettä ja pölyä. Poistoilmakanavan ja esisuodattimen sisäpuolet pysyvät puhtaina rasvajäämistä, mikä vähentää merkittävästi kanavapuhdistuksen tarvetta.

Paikalliset viranomaiset määrittävät poistokanavien puhdistusvälit, ja paloturvamääräykset säätelevät yleensä tätä. Tällä pyritään estämään kanava- ja keittiöhormipalot.

Kanavan puhdistusprosessi riippuu ilmanvaihtojärjestelmän rakenteesta. Yleensä kanava, puhallin ja ilmastointilaite suihkutetaan kuumalla vedellä ja rasvanliuottimella syttyvien rasvakertymien poistamiseksi.

Hae jollekin Otsoniakatemian maksuttomista kursseista. Saat lisätietoa käyttökustannusten pienentämisestä ja keittiön poistoilman puhdistamisen maksimoinnista.

Ozone tech