Gruvindustrin

återvinning och återanvändning av cyanid vid gruvdrift med hjälp av ozon

Cyanid är inte bara ett miljöproblem, utan också en av de största kostnadsfaktorerna, såväl ekonomiskt som miljömässigt, i gruvprocessen. De här kostnaderna kan självfallet sänkas om man återvinner och återanvänder cyanid. Detta kan åstadkommas med hjälp av ozon.

Cyanidprocesser som används vid utvinning av guld och silver genererar ofta tiocyanat på grund av behandlingen av ämnen i fast form som innehåller sulfur. Utflödet kan oxideras med ozon och omvandla tiocyanat till cyanid, vilket leder till renade cyanidlösningar som kan återvinnas. Processen återvinner inte allt cyanid, men ligger ändå kring en effektivitetsnivå på 95 % och innebär därmed en betydande besparing.

Ozone tech