Öka brandsäkerheten

 Installera ozonrening och minimera brandrisken

Över 40% av alla bränder börjar i ett kök

För att en brand ska uppstå behövs tre saker; bränsle, syre (luft) och värme. Alla tre finns i en kåpa/imkanal ovanför t.ex. wokar, fritöser och stekbord. Ta bort en faktor och brandrisken minskar.

Cirka 40 % av restaurang- och hotellbränder börjar i köket och runt hälften av dessa börjar vid spisen. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sker det ungefär 270 restaurang- och hotellbränder varje år i Sverige, varav ett 30-tal är anlagda!

Utöver risken för personskador är kostnaderna på egendom och materiella skadorna betydande, ofta mer än 500 000 kr per restaurang. Dessutom leder det till stora uteblivna intäkter till följd av att restaurangen tvingas hålla stängt. Försäkringar täcker oftast kostnaderna för direkta brandskador, men inte alltid uteblivna intäkter. 

Gasolflaskor måste avlägsnas vid en angränsande brand p.g.a. spridningsrisken. En brand som startar i en angränsande lokal riskerar att verkligen ta fart om den lyckas antända fettet i en orenad kanal. 

Ozonrening av frånluften minimerar brandrisken i imkanalen

Ozon bryter effektivt ner fettmolekylen rent kemiskt och omvandlar den till koldioxid, vatten och lite stoft som sedan kan transporteras ut genom ventilationssystemet utan att fastna på imkanalerna. Det förhindrar uppbyggnad av energirika och lättantändliga fettsamlingar i ventilationskanalen.

Med ozonrening ökar brandsäkerheten

Vanliga orsaker till bränder i kök

  • För hög temperatur i fritösen
  • Vegetabiliska, lättantändliga, oljor
  • Gammal, lättantändlig olja i fritösen
  • Fettavlagringar i imkanaler
  • Felriktade sprinklers p.g.a. utrustning på hjul flyttats runt
  • Funktionsodugliga sprinklersystem p.g.a. igenfettade smältlänkar

Ökad brandsäkerhet

En direkt följd av ozonrening av fettrik frånluft är att brandsäkerheten ökar. Ozonrening förebygger fettavlagringar genom att bryta ner fettet i luftflödet, elden får helt enkelt inte näring. En imkanal med inbyggt torrt reningssystem får dessutom enligt IMKANAL 2012 en lägre brandriskklassning (2B) och kan då installeras med billigare kanalmaterial. Samtidigt sjunker sotningsbehovet eftersom kanalerna hålls rena länge och oftast förlängs även intervallet för filterbyten.

Släcksystem

Det säkraste sättet att skydda en restaurang mot brandrisk i köket och i imkanalen är med ett brandskyddssystem som täcker över hela matlagningsutrustningen och i imkanalen.

Bränder i vegetabiliska och animaliska oljor och fetter i matberedning klassificeras som "brandklass K" i USA och "brandklass F" i europeiska och australiensiska system. Det vanligaste släckmedelet att använda för K/F-brandklasser är “Våt Kemiska” släckmedel vilket bland annat är kaliumbaserad saltlösning med vatten som släcktekniskt reagerar med matfettet och ger en flerfaldig släckeffekt.

De mest tillförlitliga systemen är baserade på "förtvålning", en process som producerar glycerol och fettsyrasalt, kallad "tvål". Reaktionen är en säker brandsläckare för att bekämpa bränder i het matberedningsoljor och fett. Reaktionen kyler ner oljan, genom att avlägsna en del av värmen samt kväver syreförsörjningen till bränslet. Det primära syftet är att skydda kökspersonalen och minska risken för att elden sprids vidare.

Regelbunden tillsyn

Rostfria kanaler är dyra, men också säkrast ur brandsynpunkt.  Anledningen är att rostfritt bättre klarar av de höga temperaturer som uppstår vid t ex en fettbrand i en imkanal. Läs och se brandtester gjorda av IMKANAL 2012 här.

En imkanal med inbyggt reningssystem, t ex ozonrening eller UV, har en lägre brandriskklassning (2B) vilket gör att billigare kanalmaterial som svartplåt kan användas. Samtidigt sjunker sotningsbehovet eftersom luften kontinuerligt renas från fett. Hur ofta kanalen måste inspekteras och eventuellt sotas måste avgöras från fall till fall.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt.

 

Ozone tech