Vattenrening med Ozon

Behandling av drycker

Det finns flera fördelar med att använda ozon vid produktion av drycker. Ozon kan användas i brett utbud av produkter, inklusive vin, mjölk, juice på flaska, läsk och kan även användas under bryggprocessen.

När ozon används för att behandla vin har det flera olika effekter. För det första kan ozon påskynda åldrandeprocessen och på så sätt minska den totala produktionstiden. Det används för att undvika turbiditet, vilket innebär att vinet håller sig klart och rent. Vid mjölkproduktuion används ozon för att fördröja försurning, vilket ger en längre hållbarhetstid. Användning av ozon för juice och läsk på flaska är inriktad på det vatten som används för att framställa många av dessa drycker. Ozon används inte bara för att desinficera vattnet, utan också för att ta bort eventuella missfärgningar. Under bryggningsprocessen används ozon som ett säkrare och totalt sett bättre alternativ vid desinficering av rörledningar, filter och flaskor tack vare att restprodukten inte dröjer kvar och inte är giftig.