Luftbehandling med Ozon

Luftkonditionering

Ozongenerator luftbehandling av ventilation

Ozon för luftbehandling
av ventilationssystem

Ansamlingen av organiskt partikelmaterial och kondenseringen av fukt som uppstår kring droppbrickor, kondensrör och rörledningar på luftkonditioneringsenheter skapar den perfekta miljön för tillväxt av biologiska beläggningar. Detta leder inte bara till höga nivåer av svamp och bakterier som blir luftburna och transporteras runt i byggnaden via återcirkuleringen av luft, utan systemens effektivitet och värmeöverföring minskar också. Luftburna bakterier och svamp utgör inte bara en stor hälsorisk, utan ger också upphov till dålig lukt.

Genom att behandla luftkonditioneringssystemet med ozon kan man förebygga att biologiska beläggningar byggs upp och därmed också förekomsten av bakterier och svamp. Detta tar bort dålig lukt och spridning av hälsoproblem som allergier, utslag, förkylningar, virus och legionärsjuka. Ozon är inte bara den mest kraftfulla oxidationsbehandling som finns. Dessutom har utrustningen mycket låga underhållskostnader, vilket innebär att ozon inte bara är det mest effektiva behandlingsalternativet, utan också ett av de enklaste.